Potpisan Aneks Ugovoru o Projektu Kupari

Slika /arhiva-midim//slike vijesti/Ankes_Kupari_Avenue_ulaganja_1.jpg

Ministar državne imovine Goran Marić i direktor Avenue Ulaganja Ivan Paladina potpisali su u utorak, 12. lipnja 2018. godine u Ministarstvu državne imovine Aneks I. Ugovoru o realizaciji Projekta Kupari I. 

U Aneksu su precizno utvrđeni  rokovi do kojih investitor treba ispuniti određene poslovne obveze, koje se odnose na hotelskoga operatera i dostavu ulaznih podataka za izradu Urbanističkoga plana uređenja (UPU) kompleksa Kupari.  
 
Investitor Avenue Ulaganja se obvezuje u roku 30 dana od sklapanja Aneksa Ministarstvu državne imovine dostaviti pismo namjere novog hotelskog operatera.

Povrh toga, investitor se obvezuje u roku 60 dana od sklapanja Aneksa Općini Župa dubrovačka dostaviti ulazne podatke za izradu Urbanističkoga plana uređenja (UPU) kompleksa Kupari.
 

Pisane vijesti