​Poziv na predstavljanje publikacije „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2019.“

Državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja mr.sc. Željko Uhlir i ravnateljica Ekonomskog instituta u Zagrebu dr.sc. Maruška Vizek, predstaviti će, u petak 19. lipnja 2020. godine s početkom u 10 sati, u Novinarskom domu, Perkovčeva 2. u Zagrebu publikaciju po nazivom „Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2019.“ 

Pregled tržišta nekretnina Republike Hrvatske 2019. treće je izdanje publikacije koju u suradnji s Ekonomskim institutom, Zagreb objavljuje Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Republike Hrvatske. Prvo izdanje Pregleda tržišta nekretnina Republike Hrvatske objavljeno je u rujnu 2018. godine, a odnosilo se na razdoblje od 2012. do 2017. godine, dok je drugo izdanje koje se odnosilo na 2018. godinu objavljeno u siječnju 2020. godine. 

Osnovni cilj objavljivanja ove publikacije je upoznati domaću javnost s temeljnim informacijama i trendovima na tržištu nekretnina, što predstavlja značajan doprinos ne samo većoj kvaliteti procjena, već i transparentnosti tržišta. Ovim se pregledom svakom građaninu omogućuje uvid u stanje i kretanje na tržištu nekretnina, kako na razini cijele zemlje, tako i na razini pojedinih županija i jedinica lokalne samouprave. Publikacija je ujedno i podloga za donošenje odluka vezanih uz raspolaganje i upravljanje nekretninama svih zainteresiranih subjekata u našoj zemlji. 

Analiza prikazuje trendove koji se bilježe na razini cjelokupne zemlje, županija, pojedinih jedinica lokalne samouprave, a za Grad Zagreb i na razini katastarske općine.  Pregled razlikuje sljedeće vrste nekretnina: stanove (što uključuje i apartmane), obiteljske kuće, poslovne nekretnine (poslovne prostore i poslovne zgrade), građevinska zemljišta, poljoprivredna zemljišta i šumska zemljišta. Osnovni pokazatelji koji su prikazani za svaki tip nekretnine su prosječna (medijalna) kupoprodajna cijena i prosječna (medijalna) veličina nekretnine. U publikaciji su prikazane i vrijednosti indeksa priuštivosti nekretnina po jedinicama lokalne samouprave za 2018. godinu te odnosi između cijena nekretnina i demografskih pokazatelja, kao i između cijena nekretnina i turističke aktivnosti.

Spomenimo ovdje i kako su podatci prikazani u publikaciji izvod iz Informacijskog sustava tržišta nekretnina eNekretnine koji je u funkciji od kraja 2015. godine. Sustav  se kontinuirano nadograđuje a daljnji njegov razvoj sufinancira se sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa konkurentnost i kohezija.

Pozivamo predstavnike medija da poprate ovaj događaj. 

Pisane vijesti | Informacija | Procjena vrijednosti nekretnina