8. tripartitni strateški forum: Holistički pristup energetskoj obnovi treba biti dijelom svih politika na EU i nacionalnoj razini

Slika /slike/2020_06_19_image.Vukovar.jpg

Jučer održani 8. tripartitni strateški forum na visokoj razini, na kojem se raspravljalo o strategijama za održivu konkurentnost građevinskog sektora, okupio je više od stotinu sudionika. Organizator ovog Foruma bila je Glavna uprava za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te mala i srednja poduzeća (DG GROW) Europske komisije, a hrvatsko stajalište iznosila je Ines Androić Brajčić, načelnica Sektora za programe EU, međunarodne i europske poslove.

Kako je pandemija bolesti COVID-19 imala snažan utjecaj na cjelokupno gospodarstvo i društvo, a sektor građevinarstva osjeća snažnije posljedice nego drugi sektori, na ovom se Forumu raspravljalo o planu oporavka i njegovoj kratkoročnoj i srednjoročnoj primjeni u građevinskom sektoru. Naime, tijekom pandemije bili su narušeni lanci opskrbe, što je rezultiralo značajnim nedostatkom materijala, a posebice zaštitne opreme. Također, zbog obveze primjene novih mjera za zaštitu zdravlja dnevni troškovi poslovanja u sektoru građevinarstva porasli su za 10 do 20%. Nakon turizma, radi se o najpogođenijem sektoru te je naglašeno da će proces oporavka biti dug i, što je još važnije, neće biti ravnomjeran diljem Europske unije.

Sudionici Foruma složili su se da će oporavak i pokretanje investicija temeljiti na Europskom zelenom planu i inicijativi Vala obnove zgrada kao njezinom dijelu, a postizanje zelene, digitalizirane i otporne Europe omogućit će i Industrijska strategija, Akcijski plan kružnog gospodarenja te dodatni mehanizam Next Genaration EU, koji će osigurati provođenje niza projekata za osiguravanje oporavka, rasta i napretka.

Takav oporavak moći će se postići  primjenom holističkog pristupa koji podrazumijeva pametnije zgrade uključene u lokalne energetske sustave. Da bi se to ostvarilo, energetska obnova treba biti dijelom svih politika na EU i nacionalnoj razini, a javne zgrade, posebno škole i bolnice, trebaju biti primjer za daljnje projekte. Istaknuta je i problematika energetskog siromaštva, što je i dalje problem na razini cijele EU - naime, više od 40 milijuna kućanstava pripada ovoj kategoriji.

Govoreći o hrvatskom iskustvu  energetske obnove zgrada, Androić Brajčić je naglasila kako Hrvatska ima jako dobre rezultate – obnovljen je veliki broj javnih i stambenih zgrada, a ukupne uštede energije obnovljenih zgrada iznose preko 60%. No, kako je već istaknuto na Forumu, za postizanje klimatske neutralnosti bit će potrebno prijeći na sveobuhvatan, holistički pristup obnovi, koji podrazumijeva ne samo energetsku obnovu vanjske ovojnice zgrada, već i obnovu tehničkih sustava u zgradama, korištenje OIE, integraciju digitalnih rješenja te povećanje otpornosti zgrada na potres i požar. 
 
Dva programa našeg Ministarstva, razvoj  zelene infrastrukture te kružno gospodarenje prostorom i zgradama, koji su u visokom stupnju dovršenosti, daju značajan doprinos holističkom pristupu plana oporavka građevinskog sektora. Uz njihovu realizaciju produžit će se životni vijek zgrada, smanjit će se količine građevinskog otpada i potrošnja energije, a povećati uštede energije, što će rezultirati poboljšanjem kvalitete i sigurnosti života, smanjenjem emisija stakleničkih plinova, očuvanjem resursa te ublažavanjem efekta urbanih toplinskih otoka.

Na 8. tripartitnom strateškom forumu otvorena su mnoga važna pitanja vezana uz održivu konkurentnost građevinskog sektora i jasno je da se samo nastavkom zajedničkog dijaloga može osnažiti otpornost i dati podrška oporavku, u što treba biti uključena i Europska komisija, i države članice, ali i svi dionici građevinskog sektora. Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi