Poziv za iskazivanje interesa i prikupljanje neobvezujućih ponuda za stjecanje dionica društva Croatia osiguranje d.d.

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/08/tmp_20090314144633_0.jpg

Sukladno odluci Vlade Republike Hrvatske od 18. srpnja 2013. godine, Vlada Republike Hrvatske, zastupana po Ministarstvu financija, poziva sve zainteresirane osobe da sudjeluju u procesu privatizacije društva Croatia osiguranje d.d. („Društvo“) i u dokapitalizaciji Društva.

Vlada Republike Hrvatske je, kroz različite institucije, imatelj 80,2% ukupnog kapitala Društva. Transakcija će se provesti procesom otvorenog međunarodnog prikupljanja ponuda na način da, nakon prodaje, Vladi Republike Hrvatske u vlasništvu ostane najmanje 25%+1 dionica, odnosno najviše do 30% dionica kapitalno osnaženog Društva.

Zainteresirani investitori se pozivaju da svoj iskaz interesa, u kojem će se predstaviti, dostave u pisanom obliku financijskom savjetniku (na niže navedenu adresu) do 31. kolovoza 2013. godine, s jasnom oznakom predmeta „Privatizacija Croatia osiguranja“:

Daniel Radić, KPMG Croatia d.o.o., Ivana Lučića 2a/17, 10 000 Zagreb, Republika Hrvatska

Nakon primitka iskaza interesa, financijski savjetnik će investitorima dostaviti Informacijski memorandum i Sažetak informacija o društvu, te ih upoznati s daljnjim tijekom  procesa.

Investitori koji iskažu interes bit će pozvani da dostave svoju neobvezujuću ponudu do 20. rujna 2013. godine, u skladu s pravilima postupka za prikupljanje ponuda i hrvatskim propisima.

Za detaljne informacije ili izuzeća molimo posjetite web stranice www.mfin.hr ili www.crosig.hr i pročitajte prošireno Pozivno pismo koje sadrži ograničenja i dodatne proceduralne upute.Pisane vijesti