Praćenje provedbe obnove zgrada oštećenih potresom

Slika /slike/Opcenito/graditeljstvo-2021.jpg

Uklanjanje oštećenih zgrada u potresu, odnosno njihova obnova te gradnja zamjenskih obiteljskih kuća, stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom kao i dodjela novčane pomoći provodi na temelju odluka i rješenja Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Ministarstvo donosi odluku o obnovi na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije. 

Dosad je zaprimljeno ukupno 16.840 zahtjeva za obnovu ili uklanjanje građevina, gradnju zamjenskih kuća, dodjelu novčane pomoći ili oslobođenje od financijske obveze vlasnika. Izdano je 4.233 odluka, rješenja i zaključaka koji su proslijeđeni Fondu za obnovu (za područje Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije) ili Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje (za područje Sisačko-moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije) radi provedbe na terenu.

Istovremeno, građanima je za popravak krovišta, zabata, dimnjaka, stubišta i dizala  isplaćen povrat sredstva u iznosu od 87,64 milijuna kuna pomoću kojih su sufinancirani opravdani troškovi za više od 1.700 zgrada.

Mjeru privremenog smještaja trenutno koriste 1.572 osobe - u Hostelu Arena smještena je 191 osoba dok je rješenjima za financiranje zamjenskog smješta obuhvaćena 1.381 osoba. Prijave za zamjenski smještaj moguće su do 17. lipnja 2022. godine temeljem Javnog poziva Ministarstva a u skladu s Odlukom Vlade. Za sufinanciranje privremenog smještaja dosad je isplaćeno ukupno 38,2 milijuna kuna što je ujedno opravdani trošak Fonda solidarnosti EU.


Pregled aktivnosti obnove zgrada oštećenih u potresu na Banovini

Na području Banovine, dosad je obnovljeno 1.887 obiteljskih kuća te su u tijeku radovi na još 950 kuća. Po modelu samoobnove obnovljena je 777 kuća. Uklonjeno je 469 objekata koji su prijetili sigurnosti. 

U programu uklanjanja i izgradnje zamjenskih obiteljskih kuća nalaze se 133 kuće (Sisačko-moslavačka županija 128, Zagrebačka županija 5). Ujedno, potpisane su 43 izjave o odabiru zamjenske/tipske kuće, te 35 obostranih ugovora o izgradnji zamjenske kuće dok je njih još 8 na potpisu. Geodetska i geomehanička snimanja izvode se na 10 kuća dok je u izgradnji trenutno 12 kuća. 

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje zaprimio je 8.271 zahtjeva za nekonstrukcijsku obnovu (Sisačko-moslavačka županija - 7.439, Karlovačka županija - 480, Zagrebačka županija - 352) od čega je projektantima dodijeljeno 6.773 objekata za nekonstrukcijsku obnovu. 

Istovremeno, izrađeno je 3.363 elaborata za sanaciju. 

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine izdalo je ukupno 18 odluka za konstrukcijsku obnovu i gradnju zamjenskih višestambenih zgrada

Na stranicama sduosz.gov.hr redovito se objavljuje popis do sada obnovljenih objekata. Izvješća obnove
 Pregled aktivnosti Fonda za obnovu 

Fond je ugovorio usluga i radova obnove u vrijednosti 15,9 milijuna kuna. Ukupna vrijednost nabava koje su trenutno u pripremi i tijeku iznosi preko 30 milijuna kuna

Isplaćena je novčana pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećenih zgrada za 1.113 lokacija, ukupnog iznosa 60 milijuna kuna, a isplaćena je i prva naknada za konstrukcijsku obnovu (samoobnova) u iznosu od 2,4 milijuna kuna za jednu višestambenu zgradu u Zagrebu.

Na području za koje je nadležan Fond za obnovu uklonjene su 22 kuće dok su za projektiranje zamjenskih obiteljskih kuća na 17 lokacija ugovorene usluge ovlaštenih geodeta i geotehničara. 

U segmentu organizirane obnove nekonstrukcijskih elemenata zaprimljeno je 1.485 zahtjeva te su ugovorene usluge projektiranja i operativne koordinacije za 253 zgrade na području Zagreba. Ujedno, ugovorene su usluge operativne koordinacije za 133 zgrade na području Krapinsko – zagorske županije. 

Izdano je 87 naloga za projektiranje višestambenih zgrada u Zagrebu.

U tijeku su natječaji za uslugu projektiranja za područje Krapinsko-zagorske županije za 133 zgrade, te za 75 zgrada na području mjesnih odbora Općine Črnomerec. 

Istovremeno, započela je priprema i provedba obnove na 598 lokacija, a podjela po tipu obnove je:
 
 • uklanjanje                                85
 • konstrukcijska                        473
 • izgradnja zamjenske                13

Tijekom mjeseca travnja očekuje se početak gradnje prve zamjenske obiteljske kuće na području Zagreba, kao i prva organizirana konstrukcijska obnova višestambene zgrade. 

Na stranicama https://www.fzo.hr/  redovito se objavljuju informacije o aktivnostima koje poduzima Fond. 


Pravo na povrat sredstava za mjere hitne sanacije 

Građani koji su samostalno sanirali štete na krovištima, dimnjacima, zabatima, dizalima i stubištima imaju pravo na povrat novca.

Što treba poduzeti?

Da bi se ostvarilo pravo na novčanu pomoć za izvedene radove, potrebno je: 

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka 
 • angažirati izvođača radova 
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera, odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva  (bojler, plinske instalacije)  
 • sačuvati originalne račune za obavljene usluge i radove te pripadajuću dokumentaciju.  

Izvođač treba biti registriran za tu vrstu radova i treba ih izvesti po pravilima struke.


Novčana pomoć može se zatražiti prije, tijekom i nakon obnove 

Posljednjim izmjenama Zakona o obnovi (od 29. listopada 2021.)  stavljen je veći naglasak na samoobnovu čime je omogućena novčana isplata prije, tijekom ili nakon provedene obnove. Na taj način građani ne moraju ulaziti u nove kreditne aranžmane ako za iste nemaju mogućnosti, a isto tako ne trebaju čekati već mogu sami krenuti u nabavu projektne dokumentacije, ovlaštenih izvođača i nadzora radova, a država će im taj trošak nadoknaditi. Ujedno, omogućena je isplata novčane pomoći građanima umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće tijekom ili nakon gradnje, te vođenje jednog postupka za uklanjanje i gradnju obiteljske kuće radi učinkovitosti i ekonomičnosti postupka. Zahtjev za novčanu pomoć također se predaje Ministarstvu.
 
Isplata: 

 • prije početka obnove - isplaćuje se jednokratno na račun obvezne pričuve i odnosi se isključivo na zgrade koje imaju upravitelja 
 • u tijeku obnove - isplaćuje se temeljem računa ispostavljenih po pojedinačno okončanim radovima, odnosno ovjerenim privremenim i okončanim situacijama
 • nakon završene obnove - isplaćuje se po završenim radovima i izvješću nadzornog inženjera

Zahtjev ispunjen na OBRASCU 3 predaje vlasnik, suvlasnik, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj višestambene ili poslovne zgrade. 

Zahtjev se predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ulica Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici (Ul. Republike Austrije 20, Zagreb radim danom od 08:30 do 13:30) 
 • poštom na adresu Ministarstva (Ul. Republike Austrije 20, Zagreb) 
 • u Informativnom centru "Obnova" u Zagrebu: Ulica kneza Mislava 2.
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;  
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8; (tel: 044/555-292 i 044/555-298)
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani. 

Krajnji rok za predaju zahtjeva za novčanu pomoć je 31. prosinca 2023. godine.

Kako se isplaćuje novčana pomoć?

Ministarstvo donosi rješenje na temelju zahtjeva i dostavljene dokumentacije koje potom prosljeđuje Fondu za obnovu koji nadoknađuje prihvatljive troškove za izvedene radove koji su dokumentirani ili specificirani, i to u maksimalnom iznosu od 16.000 kuna po posebnom dijelu obiteljske kuće, stambeno-poslovne zgrade, višestambene zgrade i poslovne zgrade odnosno 25.000 kuna po obiteljskoj kući ako nema više posebnih dijelova. 

Dodatne informacije  

Građani se za stručnu pomoć ili pravni savjet u procesu obnove mogu obratiti u: 

 • Informativni centar "Obnova" u Zagrebu: Ulica kneza Mislava 2 
 • Međuresorni ured u Petrinji: Tg Stjepana Radića 8 (tel: 044/555-292 i 044/555-298)
 • u izmještene urede Ministarstva: 
  • Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;  
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  

Informacije se mogu dobiti na broj 0800 0017 i na adresu e-pošte: potres@mpgi.hr


Pisane vijesti | Informacija | Potres