Predstavljamo brošuru „Zelena budućnost grada“

Slika /EUFondovi/Zeleni_grad.jpg

Objavljena je brošura „Zelena budućnost grada“ kojom predstavljamo dvije nove prioritetne teme Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja: zelenu infrastrukturu u urbanim područjima i kružno gospodarenje prostorom i zgradama. Brošurom dajemo pregled tipologije i koristi zelene infrastrukture te kroz nekoliko primjera dobre prakse nastojimo pružiti uvid u inovativne načine njene primjene.

Isto tako, predstavljamo temu ponovne upotrebe napuštenih prostora i zgrada kao bitnog dijela prelaska sa linearnog na kružni model gospodarstva. 

U suradnji s Arhitektonskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu izradili smo ovu brošuru, no zajedno radimo i na dva nova programa: Program razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima i Program razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, oba za razdoblje 2021. do 2030. godine.

Između ostalog, navedeni programi će služiti kao podloga za programiranje proračuna i sredstava iz fondova EU te ostalih izvora financiranja u novom financijskom razdoblju 2021. – 2027. godine. 

Ministarstvo trenutačno sudjeluje u izradi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine te u okviru razvojnog smjera „Održiva, povezana i zelena Hrvatska“ i strateškog cilja „Prelazak na kružno i niskougljično društvo“ predlaže razvoj i financiranje navedenih programa.

Europski zeleni plan, dokument Europske Komisije kojim se želi postići da Europa do 2050. godine bude prvi energetski neutralan kontinent, razvija ambiciozan smjer održive, klimatski neutralne i zelene Europe te ističe da je iznimno važno intenzivnije djelovati u pogledu otpornosti na klimatske promjene, izgradnje te otpornosti, prevencije klimatskih promjena i pripravnosti na njih.  Stoga vjerujemo da će se i za zelenu infrastrukturu i kružno gospodarenje prostorom i zgradama moći osigurati sufinanciranje sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih fondova.
 


Pisane vijesti | Informacija | Energetska obnova - ESI fondovi