Predstavljena knjiga „Sustavi planiranja razvoja države, regionalnog i lokalnog planiranja“

U petak, 5. studenog 2021. godine na Građevinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održana je promocija knjige „Sustavi planiranja razvoja države, regionalnog i lokalnog planiranja“, autora mr. sc. Vladimira Krtalića, na kojoj je sudjelovao ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj Bojan Linardić.

Knjiga je strukturirana u pet glavnih poglavlja koja uključuju predstavljanje hrvatskog i njemačkog pravnog okvira u području prostornog i urbanističkog planiranja, kao i usporedni prikaz odredbi ZPU-a i odredbi bavarskih, odnosno njemačkih pravnih akata koji uređuju planiranje razvoja Države, regionalno planiranje i planiranje korištenja zemljišta na razini jedinica lokalne samouprave.

Predstavljeni su i zaključak i obrazloženje razloga za donošenje novih pravnih akata kojima bi se mogla provesti reforma hrvatskoga javnog građevinskoga prava s konkretnim prijedlogom i sadržajem pravnih akata kojima bi se mogao regulirati  hrvatski sustav planiranja razvoja Države, regionalnog i lokalnog planiranja po uzoru na SR Njemačku, odnosno Bavarsku.

Na koncu, u završnom poglavlju nalaze se prijevodi bavarskih, odnosno njemačkih propisa javnog građevinskog prava, koji čitatelju omogućuju detaljnije proučavanje pojedinih dijelova komentiranih područja relevantnih zakona i usporedbu pojedinih odredbi s odgovarajućim odredbama hrvatskih propisa, poglavito pitanja koja su djelomično i različito uređena, ili koja uopće nisu uređena.

U sklopu promocije, prisutnima su se, uz autora, obratili i urednica knjige Davorka Foretić, predsjednik Hrvatskog inženjerskog saveza Zdravko Jurčec, ravnatelj Zavoda za prostorni razvoj u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Bojan Linardić, kao i recenzenti prof. dr. sc. Ivan Koprić, prof. dr. sc. Nenad Lipovac te prof. dr. sc. Ivica Završki.

Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje