Prevencija i održavanje najbolji su način za garanciju sigurnosti

Slika /slike/Opcenito/savski.most.jpg

Povodom oštećenja koja su se pojavila na Savskom mostu u Zagrebu ali i lošeg stanja ostalih mostova u Zagrebu, državni tajnik mr.sc. Željko Uhlir dao je danas, ispod Jadranskog mosta, izjave o mjerama koje u cilju održavanja sigurnosti cestovnih građevina poduzima Ministarstvo. Prema Državnom inspektoratu poslan je zahtjev da se pregledaju svi mostovi u Zagrebu.

"2018. godine smo zatražili od svih gradova da dostave podatke o planovima i održavanju mostova. Na žalost, ono što smo dobili tada bio je poražavajuće i od tada pišemo, apeliramo na gradske uprave da trebaju svoje zakonske obaveze izvršavati. To nije samo dobra volja nečija, to je zakonska obaveza.", izjavio je državni tajnik Uhlir i dodao kako je najveći problem nastao u Gradu Zagrebu koji, iako ima proračun od 8 milijardi kuna godišnje, nije bio u stanju napraviti plan i program održavanja svojih mostova te je došlo do toga da se ovih dana dogodio problem na Savskom mostu.

Održavanje nerazvrstanih cesta i njihovih dijelova, kao što su primjerice mostovi, vijadukti, podvožnjaci, nadvožnjaci, propusti i tuneli u obvezi je jedinica lokalne samouprave. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pokrenulo je postupak izrade Plana aktivnosti provjere postupanja jedinica lokalne samouprave na održavanju cestovnih građevina koje su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave i 29. kolovoza 2018. godine uputilo poziv gradonačelnicima velikih gradova kojim traži dostavu podataka o planu održavanja cestovnih građevina na njihovom području nadležnosti.
 
Do 17. rujna 2018. godine, kada je bio propisan rok za dostavu podataka,  samo su dva od 25 gradova, poslala tražene podatke na predviđenom obrascu s planovima održavanja, a nitko nije ispoštovao rok za dostavu kompletnog izvješća. Tako samo Rijeka (13 mostova) i Vinkovci (dva mosta) imaju priručne planove održavanja. Devet gradova je poslalo odgovore koji nisu bili u zadanom obrascu, odnosno nemaju planove održavanja s određenim rokovima sanacije kritičnih građevina, kao ni s predviđenim sredstvima. Čak 14 gradova ni nakon mjesec dana od zadanog roka nije dostavilo ništa.
 
Grad Zagreb je poslao izvještaj o stanju i potrebnim zahvatima sanacije za nekoliko mostova (Jadranski most, Domovinski most, Most mladosti, Most slobodne i Podsusedski most) ali ne i za druge mostove uključujući i Savski most. Međutim niti za jedan od mostova nije dostavljen Plan i program održavanja cestovnih građevina. 
 
Navedenim pozivom Ministarstvo je gradove potaknulo na izradu evidencije stanja mostova za koje su dužni planirati i provoditi održavanje. Nakon dobivenih odgovora koji osim pojedinačnih izuzetaka nisu zadovoljavajući, Ministarstvo će u nastavku voditi računa da li uprave gradova poduzimaju svoje zakonske obveze u cilju zaštite građana i proračunskih sredstava. Naime, sigurnost svih građana Hrvatske na prvom nam je mjestu, ali bitno je i racionalno trošenje poreznih sredstava koja su naplaćena građanima stoga ćemo inzistirati na definiranim planovima i redovitom održavanju svih mostova u jedinicama lokalne samouprave. To nije ničija dobra volja, već zakonska obaveza. Prevencija i održavanje najbolji su način za garanciju sigurnosti.
 
Za poduzimanje zakonom predviđenih mjera radi zaštite građana te mjera protiv odgovornih osoba nadležan je Državni inspektorat. Zakonske odredbe su jasne i propisane su da štite zdravlje i život korisnika građevina ali i javna sredstva koja svi građani izdvajaju.

Izjavu državnog tajnika Željka Uhlira poslušajte ovdje (mp3)


Stranica | Informacija | Graditeljstvo