Priopćenje povodom objavljenog Izvješća revizije poslovanja DUUDI-a za 2014. g. ( 26.11.2015.)

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/06/1038123_37466185.jpg
Državna revizija je obavila reviziju poslovanja DUUDI-a za 2014. godinu. Prije toga je obavljena revizija ovakve tematike za 2009., no nekretninskog poslovanja nikada.

Za razliku od drugih upravnih organa, 2014. godina je prva poslovna godina  DUUDI-a. U toj godini su uglavnom prenesene bilance i podaci iz naših prednika ( SDUUDI, HFP, AUDIO ) u naslijeđenom stanju. Od toga je DUUDI krenuo!
Bio je prekratak rok da se ispravi sve iz višegodišnje pogrešne prakse kakvu su tolerirale prethodne vlade, ali i tadašnje revizije. Evidencije i dokumentacije su u međuvremenu tijekom 2015. uglavnom sređene te vjerujemo da će revizija poslovanja za 2015. pokazati zadovoljavajuće stanje.

Naglašavamo da nisu zabilježene primjedbe da je oštećen državni proračun ili počinjena neka druga šteta. Važno je napomenuti i da na tekuće poslovanje u istoj godini, darovanja , procjene, prodaje, prava služnosti, prava građenja, iskorištavanja mineralnih sirovina, natječaje za stanove ili za poslovne prostore, putovanja i slično, revizija nije imala primjedbi.

Još jednom naglašavamo kako  je stanje evidencije u revizorskom izvješću za 2014. rezultat stanja koje je zatečeno od prednika. Naime, trgovačka društva nisu bila evidentirana u poslovnim knjigama AUDIO-a ( Agencije za upravljanje državnom imovinom ), a DUUDI je odlukom Vlade Republike Hrvatske  u  2014. preuzeo stanje iz poslovnih knjiga AUDIO-a gdje su analitički  bile evidentirane samo dionice 7 trgovačkih društava. 

Vezano na tzv. inventurni manjak izložbenih vrijednosti u rezidencijalnim objektima na Brijunima, ističemo kako je riječ o greški u inventuri s obzirom na to da su službe dvije slike unijele u inventuri kao manjak, dok su navedene dvije slike na traženje Ministarstva kulture posuđene uz odgovarajući ugovor za izložbu Gradskog muzeja Vukovar. Riječ je o dvije slike nepoznatog talijanskog slikara, naziva Josip i Putifarka, ulje na platnu i David i Betsebeja, ulje na platnu.
 
Zaključno, ističemo kako se rezultati DUUDI-a ogledaju upravo u nikada boljim rezultatima rada ovog sustava te dobiti trgovačkih društava u vl. Republike Hrvatske kao i procesima restrukturiranja. Dobit trgovačkih društava u vlasništvu RH u 2014. povećana je 4.6 puta u odnosu na 2013. Bruto dobit 47 poduzeća iznosila je 2.14 mlrd kuna, dok su rashodi smanjeni za 7.4 %. Broj zaposlenih je smanjen za 11 tisuća ( 11.2 % ) u   trogodišnjem razdoblju.  Što su pokazali i podaci FINA-e. Trend smanjenja rashoda i zaposlenih te povećanja dobit nastavljen je i u 2015. U 6 mjeseci 2015.  povećani su ukupni prihod za 5 %, smanjeni ukupni rashodi za 19 %, a broj zaposlenih smanjen za više od dvije tisuće. Na bazi zakupa i najma te utuženja postojećih ugovora s korisnicima poslovnih prostora i stanova  u 2014. ostvareni su ukupni prihodi Državnih nekretnina u iznosu od cca 46 milijuna kuna dok je u  2015. prihod porastao i u 10 mjeseci iznosi cca 54 milijuna kuna.  Ukupno je od rujna 2014. do listopada 2015. objavljen 21 natječaj za zakup poslovnih prostora i najam stanova te je ukupno oglašeno 481 nekretnina – dok je pristiglih ponuda bilo 1070, a prema kriterijima natječaja odabranih je 194. Financijski priljev DUUDI-a , s osnova prava služnosti, zakupa, prava građenja, za eksploat protuzakonitu eksploataciju, obveze po ugovorim od 2 %, prodaje zemljišta, stambenih i drugih objekata razvrgnuća suvlasničkih zajednica u 2014. je ukupno iznosio cca 60 milijuna kuna, te u 2015.  cca 66,5 milijuna kuna.

 

Pisane vijesti