Prodaja državne imovine – Vila u Nazorovoj 72

Slika /dokumenti/imovina/Natjecaji/kupnja nekretnina/2022_03/DJI_0336cr.jpg

Prema javno dostupnim podacima, Vilu je izgradio Ferdinand Stejskal 1888. godine te se kolokvijalno nazivala „Ljetnikovac Stejskal“. U vlasništvu je Republike Hrvatske od razdoblja Domovinskog rata kada je kupljena radi tadašnjih sigurnosnih procjena te je do 2002. bila na upravljanju Ministarstva obrane.

U skladu s načelima o upravljanju državnom imovinom, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, prema utvrđenom planu, javnosti redovito na prodaju nudi nekretnine u vlasništvu RH.
Vila u Nazorovoj 72 prodaje se javnim nadmetanjem putem usmene javne dražbe, što je prvi takav način prodaje državne imovine.

POČETNA CIJENA: 7.480.000,00 kn / 992.766,61 EUR

DRAŽBENI KORAK:  20.000,00 kn / 2.654,46 EUR

JAMČEVINA: 748.000,00 kn  / 99.276,66 EUR

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 11.11.2022. do 23:59 sati
 
Razgledavanje nekretnine - 20. i 25.10.2022., od 11 do 13 sati.

U postupku usmene javne dražbe mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima ugovor o reciprocitetu u stjecanja nekretnina.

Sudjelovati mogu i sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor. Pravnu osobu na javnoj dražbi može predstavljati zakonski zastupnik ili osoba kojoj je zakonski zastupnik izdao punomoć za zastupanje pravne osobe na javnoj dražbi.

Jamčevina se plaća se na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a uplata se mora izvršiti najkasnije do isteka roka za prijavu za sudjelovanje na javnoj dražbi te mora biti vidljiva na žiro računu Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine prije samog održavanja javne dražbe.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je nakon trećeg usmenog javnog poziva na davanje ponude ponudio viši iznos od početne prodajne cijene, odnosno najvišu zadnju ponuđenu cijenu.
Svi detalji natječaja dostupni su na poveznici.

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina