Ugovaranjem 42 projekta energetske obnove višestambenih zgrada dodijeljeno gotovo pola predviđene alokacije

Slika /slike/Opcenito/Zgrada_Novigradska_1.jpg

U okviru Poziva na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova višestambenih zgrada“ dosad su potpisana 42 Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s Korisnicima, vrijedna 231,9 milijuna kuna od čega su 144,1 milijuna kuna bespovratna sredstva osigurana u okviru NPOO-a.


Među njima je financijski „najteži“ projekt „Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Matije Divkovića 21-39, Zagreb“, ukupne vrijednosti veće od 23,5 milijuna kuna, s više od 14,3 milijuna dodijeljenih bespovratnih sredstava, a isti projekt ima i najveću bruto građevinsku površinu, 16.634,20 m2.

Među do sada ugovorenim projektima ističemo još tri „velika“ zagrebačka projekta: „Energetska obnova VSZ na adresi Mahatme Gandhija 1 i 3; Zagreb“, ukupne vrijednosti veće od 14,2 milijuna kuna, s više od 11,2 milijuna kuna dodijeljenih bespovratnih sredstava i bruto građevinske površine od 16.200,00 m2, zatim projekt „Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Korčulanska 1,3, Zagreb“ ukupne vrijednosti nešto veće od 14 milijuna kuna, s gotovo 8,4 milijuna kuna dodijeljenih bespovratnih sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost, a čija bruto građevinska površina iznosi  10.375,00 m2, te projekt „Energetska obnova višestambene zgrade na adresi Kopernikova 3, Zagreb“ ukupne vrijednosti veće od 10,5 milijuna kuna, s gotovo 6,4 milijuna kuna dodijeljenih bespovratnih sredstava, bruto građevinske površine od 10.038,56 m2.

Višestambene zgrade za koje su dosad potpisani ugovori o energetskoj obnovi nalaze se u 15 hrvatskih županija, a najviše ih je, njih 6, u Karlovačkoj županiji. Prosječna ušteda godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) iznosi 70,42%, dok je prosječna ušteda godišnje primarne energije (Eprim) 60,28%. Najčešći energetski razred prije obnove je D, dok je najčešći očekivani energetski razred nakon obnove B. Od za sada ukupno 42 ugovorena projekta energetske obnove višestambenih zgrada, 35 projekata provodit će integralnu energetsku obnovu, a njih 7 dubinsku obnovu.

U sklopu horizontalnih mjera, provedbu novih/rekonstrukciju postojećih elemenata pristupačnosti planira 6 višestambenih zgrada (ugradnja dizala), 1 će izgraditi pristupnu rampu te ugraditi trajnu ploču na Brailleovom pismu, dok će još 1 ugraditi taktilnu površinu za slijepe i slabovidne osobe. Kao mjeru ugradnje elemenata zelene infrastrukture 4 višestambene zgrade će urediti postojeće zelene površine na čestici zgrade, a kao mjeru održive urbane mobilnosti 6 će višestambenih zgrada izvesti parkirališta za bicikle.

Podsjećamo, na Poziv Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zaprimljeno je ukupno 235 projektnih prijedloga, što je činilo 200% inicijalno osigurane alokacije od 300 milijuna kuna. Unošenje projektnih prijedloga prijaviteljima je bilo omogućeno od 25. travnja 2022., dok je dostava (podnošenje) projektnih prijedloga započela 17. svibnja 2022. godine. Zbog iskorištenja raspoložive financijske alokacije i po isteku razdoblja obustave Poziv je zatvoren s danom 2. kolovoza 2022. godine.

Prvi je to poziv koji je u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. objavilo ovo Ministarstvo, ali i među prvima na razini čitavog Plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske.

Ovim Pozivom pruža se potpora u pripremi i provedbi energetske obnove višestambenih zgrada neoštećenih u potresu, odnosno podupiru se mjere energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i primarne energije obnovljenih zgrada, kroz integrirani pristup, uz primjenu mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, sigurnosti u slučaju požara i osiguranja zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta te horizontalnih mjera (provedba novih/rekonstrukcija postojećih elemenata pristupačnosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnost).

Cilj Poziva je podupiranje mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove. Provedbom ovih mjera se uz energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2 odnosno dekarbonizacija zgrada.

Na razini investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada NPOO-a potrebno je ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30%, čemu ovaj Poziv također doprinosi.
 
U skladu s NPOO, intenzitetom sufinanciranja do 60% podupirat će se integralna energetska obnova, a dubinska i sveobuhvatna obnova do 80% za radove i usluge nadzora. Također, za integralnu energetsku i dubinsku obnovu moguće je ostvariti sufinanciranje izrade projektne dokumentacije i upravljanja projektom do 85%, a u slučaju sveobuhvatne obnove do maksimalnih 100%. Aktivnost promidžbe i vidljivosti projekta sufinancira se u intenzitetu do 85% za sve kategorije obnove zgrade.
 
Najniži iznos bespovratnih sredstava za financiranje prihvatljivih troškova pojedinačnog projektnog prijedloga iznosi 150 tisuća kuna, a najviši čak 22 milijuna kuna.
 
 
 
 

Pisane vijesti | Informacija | NPOO