Program pomoći Vlade RH za BiH u 2017. i Javni poziv za prikupljanja zahtjeva za dodjelu financijske potpore projektima u BiH u 2017.