Reagiranje Ministarstva na medijske objave vezane uz državnog tajnika Željka Uhlira

Nastavno na medijske objave posljednjih nekoliko dana u kojima se na temelju netočnih informacija pokušava iskonstruirati teza da je državni tajnik Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja Željko Uhlir u potencijalnom sukobu interesa zbog sudjelovanja u izradi Izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova, odnosno da ima osobni interes da se navedeni zakon donese u predloženom obliku, ovom prilikom iznosimo nepobitne i relevantne činjenice:  
 
U medijima se navodi da je g. Damir Martinko nasilno izbačen iz stana koji mu nije bilo dozvoljeno otkupiti. Međutim, činjenica je da je g. Martinko podnio zahtjev za otkup stana, ali mu je Komisija za stambene poslove Grada Zagreba 6. srpnja 1997. godine stavila zabranu prodaje navedenog stana, jer je utvrđeno da g. Martinko u predmetnom stanu ne stanuje 10 godina.
 
Nadalje, činjenica je da je g. Martinko bio uključen u postupak povrata oduzete imovine koji se vodio pred Gradskim uredom za imovinsko-pravne poslove Grada Zagreba na način da mu je dostavljena cjelokupna dokumentacija spisa, te je pozivan na rasprave. Dostava poziva za rasprave i dostava dokumentacije bila je uredna, a g. Martinko nije se odazivao na rasprave, niti se očitovao na dostavljenu mu dokumentaciju.
 
Pravomoćnim Rješenjem o povratu imovine od 24. svibnja 2005. godine,  predmetni stan je vraćen ranijim vlasnicima koji su daljnja i bliža rodbina državnog tajnika Uhlira. Isti stan  je  17. lipnja 2005. godine zapisnički predan od strane predstavnika Grada Zagreba, pravnoj zastupnici ovlaštenika povrata. Nakon dvije godine, državni tajnik Uhlir od dijela rodbine otkupljuje suvlasničke udjele u predmetnom stanu, a od roditelja dobiva njihov udio.
 
Slijedom navedenih činjenica vidljivo je da nije bilo nikakvog nasilnog izbacivanja g. Martinka iz stana, a državni tajnik Uhlir tek 2007. godine postaje vlasnikom predmetnog stana te je vidljivo da nije niti sudjelovao u postupcima povrata imovine.
 
Inače, niti u jednom od stanova u vlasništvu državnog tajnika Željka Uhlira ne žive niti zaštićeni najmoprimci niti neki drugi stanari, osim njegove obitelji, što jasno pokazuje da teza iskonstruirana na neprovjerenim i netočnim informacijama po kojoj bi se državni tajnik Uhlir mogao nalaziti u potencijalnom sukobu interesa ne odgovara istini i utvrđenim činjenicama.
 
Sve navedene činjenice su dostupne i lako ih je provjeriti, pa se nadamo da u budućnosti nećemo svjedočiti daljnjem prenošenju neistinitih informacija, to više što takva radnja nije u interesu javnosti, a podliježe i zakonskim sankcijama.


Pisane vijesti | Informacija | Reagiranje