Reagiranje Ministarstva na tvrdnje iznesene u medijima

Slika /slike/Opcenito/news.jpg

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja reagira na tvrdnje iznesene od strane predstavnika četiri inženjerske komore u člancima objavljenima u tjedniku Lider dana 8. svibnja 2019. te u Večernjem listu, Jutarnjem listu, Poslovnom dnevniku, Slobodnoj Dalmaciji, Zadarskom listu i Novom listu dana 9. svibnja 2019. godine. Radi točnog informiranja javnosti navodimo sljedeće činjenice i pojašnjenja.

Izmjene Zakona o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju te Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje donose se u skladu s mjerama iz „Akcijskog plana za administrativno rasterećenje gospodarstva 2019.“ donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske 3. siječnja 2019. godine.

Ovim putem pojašnjavamo kako se ukidanje obveznog članstva u strukovnim komorama za samo jednu skupinu inženjera, tj. za inženjere gradilišta odnosno voditelje radova, koje je jedna od osnovnih primjedbi predstavnika četiri strukovne komore (Hrvatske komore inženjera građevinarstva, Hrvatske komore arhitekata, Hrvatske komore inženjera strojarstva i Hrvatske komore inženjera elektrotehnike), ne vodi prema ukidanju rada komora već suprotno - na njihovo unaprjeđenje i povećanje kvalitete rada i usluge koje pružaju svojim članovima. Riječ je naime o ukidanju obveznog članstva što znači da je odluka o tome žele li biti članovi komore na samim inženjerima gradilišta, a na komorama je da se potrude i da im ponude takve uvjete da požele biti odnosno ostati članovi komore. Također, to je ujedno i poticaj komorama da kroz podizanje kvalitete usluge i pogodnosti koje pružaju članovima rade i na promociji strukovnog udruženja. Na kraju krajeva, priroda „članstva“ podrazumijeva slobodan izbor. Na komorama je da njihovi članovi imaju čast i ugled u društvu te da žele biti njihovi članovi, ali ukoliko se komore boje da bi slobodan izbor inženjera značio odlazak iz komora, onda one nisu ispunile svoju zadaću.

Suprotno od najava komora, upravo provođenje predložene mjere dovest će do administrativnog rasterećenja gospodarstva kao i do smanjenja troškova jer članstvo u strukovnim komorama za inženjera, predstavnika izvođača, kao što smo naveli više neće biti obveza već osobni izbor struke.  Također, ukidanjem obveznog članstva nipošto se neće narušiti sigurnost i kvaliteta izvođenja građevinskih projekata jer je izvođač radova (tj. pravna osoba ili fizička osoba obrtnik) i dalje odgovoran za kvalitetu izvođenja radova i za sigurnost izvedenih radova te u konačnici i za zaštitu potrošača kroz primjenu zakonodavnog okvira koji je usklađen s europskim zakonodavstvom i najvišim europskim standardima gradnje. Osim toga, osiguranje stručnjaka koje proizlazi iz članarine u komori se ne oduzima omogućavanjem dobrovoljnog članstva u komori uz dodatnu napomenu da odgovornost za osiguranje snosi izvođač te se time sprječava prebacivanje odgovornosti s izvođača na stručnjaka čime se ujedno i štiti struka. Nadalje, kada se govori o sigurnosti i kvaliteti izvođenja radova, ne treba zaboraviti da je u gradnji prisutan i nadzorni inženjer koji je član komore.

U nastavku dajemo odgovore Ministarstva na primjedbe iznesene od strane komora:
 
Br. Primjedbe komora Odgovor MGIPU
1. Izmjene zakona odnosno ukidanje obveznog članstva u Komori za inženjere gradilišta i/ili voditelje radova neće dovesti do ušteda nego će poskupjeti troškovi osiguranja. Također, tko će kontrolirati ima li šef gradilišta obveznu policu osiguranja Primjedba nije opravdana.
Europska komisija je u Službenoj obavijesti - povreda br. 2018/2285 ocijenila da navedeni stručnjaci ne pripadaju sigurnosnom sektoru te je upitno propisivanje obveznog profesionalnog osiguranja za te osobe, za razliku od profesionalnog osiguranja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja, odnosno poslove projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja, koje Europska komisija nije dovodila u pitanje. Ujedno napominjemo da strani inženjeri gradilišta i/ili voditelji radova iz država ugovornica Europskog gospodarskog prostora, u kojima nije propisan uvjet obveznog članstva u Komori, mogu već danas prekogranično obavljati poslove vođenja građenja u Republici Hrvatskoj na temelju uvjeta koje ispunjavaju u svojoj državi. Dakle u pitanju je zamjena teza, odnosno toj skupini inženjera se nameće osiguranje i druge usluge koje im uopće nisu potrebni.
2. Zbog ukidanja obveznog članstva u Komori za inženjere gradilišta i/ili voditelje radova poskupjet će pristup normama Primjedba nije opravdana.
Komore bi povoljniji pristup normama mogle ponuditi inženjerima gradilišta i/ili voditeljima radova koji se upišu u Komoru te time ostvare prednost u odnosu na inženjere gradilišta i/ili voditelje radova koji nisu članovi Komore. U ostalom, inženjeri gradilišta imaju najmanje potrebe za tom uslugom i ona je zanemariva za tu skupinu inženjera.
3. Zbog ukidanja obveznog članstva u Komori za inženjere gradilišta i/ili voditelje radova ugrozit će se sigurnost u gradnji Primjedba nije opravdana.
Sigurnost građevina u upotrebi prvenstveno ovisi o projektu prema kojem se građevina gradi te da inženjer gradilišta i/ili voditelj radova mora radove na građenju građevine izvoditi prema projektu i građevinskoj dozvoli, pri čemu projekt ne smije mijenjati. Za razliku od projektanta čiji projekt je sastavni dio lokacijske ili građevinske dozvole, inženjer gradilišta ne izdaje niti jedan javni dokument. Slijedom navedenog, uvjeti za obavljanje poslova projektiranja i/ili provođenje stručnog nadzora građenja s jedne strane i uvjeti za inženjera gradilišta i/ili voditelja radova s druge strane, ne mogu biti jednakopravno uređeni.
Osim toga, sigurnost u gradnji nije bila ugrožena do 2015. god. kada je uvedeno obvezno članstvo za navedenu skupinu inženjera, pa nema razloga da bude u nastavku.
4. Komore traže ukidanje imenovanja voditelja projekta za javne naručitelje Primjedba nije opravdana.
Obveza imenovanja voditelja projekta proširuje se na sve obveznike javne nabave radi usklađenja sa zakonom kojim se uređuje javna nabava. Pri tome se ta obaveza odnosi samo na investicije koje prelaze zakonski propisane financijske pragove. Kada se zna da je uloga voditelja projekta briga da se projekti realiziraju u okviru: proračuna, kvalitete i vremenskih rokova, nije jasno zbog čega se komore tome protive.  Država kao veliki investitor želi kontrolirati provedbu svojih investicija. Pri tome naglašavamo da je odredbom članka 39. predmetnog Zakona, određeno da se obveza imenovanja voditelja projekta ne odnosi na privatne investicije. Privatni investitori i bez zakonske prisile postavljaju voditelje projekata na sve zahtjevnije projekte jer žele zaštititi svoje investicije.
         
                           

Nadalje, u svojoj argumentaciji komore osobno prozivaju državnog tajnika mr.sc. Željka Uhlira, jer navodno ima osobne koristi u edukaciji kandidata za voditelje projekta, što nije istina jer se isti ne bavi takvim aktivnostima. 

Iz navedenog je vidljivo da čelnici komora nemaju argumenta za svoje stavove, već koriste jednostrani pristup medijima kako bi bez kritike plasirali svoje pogrešne stavove. Ukoliko njihovi argumenti nisu opravdani, onda se može zaključiti da se u pozadini radi samo o zaštiti prihoda i privilegija čelnika komora. Takvo njihovo ponašanje nije niti malo profesionalno i odstupa od etičkih kodeksa propisanih za članove komora te utječe na smanjenje ugleda i časti komorskih udruženja. Stranica | Informacija | Reagiranje