Registar sukladno Odluci o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava u trgovačkim društvima

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/09/slika.jpg
Sukladno Izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (NN 83/09, 03/11, 03/12, 46/12 i 22/13), Državni ured za upravljanje državnom imovinom je proveo nadzor nad primjenom ove Odluke, te kao rezultat izradio Registar godišnjih nagrada - varijabilnog dijela plaće predsjednika i članova uprava trgovačkih društava u kojima Republika Hrvatska ima većinsko vlasništvo u dionicama ili udjelima. Od 67 trgovačkih društava (popis u tablici), tri trgovačka društva (Croatia osiguranje, Hoteli Plat i Zračna luka Zadar) su isplatili godišnje nagrade - varijabilni dio plaće predsjedniku i/ili članovima uprave tih trgovačkih društava. Ukupan iznos godišnjih nagrada je iznosio oko 500.000 kuna (iznosi u brutu i netu zajedno). Trgovačka društva Imperial Rab i Janaf donijela su odluku o isplati, ali još uvijek to nisu učinili. Luka Rijeka i Adriatic Croatia International Club (ACI) nisu održali Skupštine i zaključili prošlu godinu, te stoga još uvijek nisu donijeli odluku. Sukladno Odluci, dva su kriterija morala biti ispunjena da bi nadzorni odbor mogao za predsjednika i članove uprave ugovoriti godišnju nagradu: 1. trgovačko društvo je moralo poslovati s dobiti u 2012. godini i nadzorni odbor je morao pozitivno ocijeniti realizaciju plana restrukturiranja tog trgovačkog društva 2. trgovačko društvo nije poslovalo s dobiti u 2012. godini, ali se morao smanjiti gubitak u poslovanju tog trgovačkog društva, nadzorni odbor je morao ocijeniti da je poslovanje bilo u skladu s poslovnim planom društva za 2012., te da je realizacija plana restrukturiranja trgovačkog društva pozitivno ocijenjena.

Pisane vijesti