Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 6/18; s rokom do 11/9/2018

Slika /arhiva-midim/

Na natječaj za kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 44 ponuda za 7 nekretnina, a za 3 nekretnine nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
1. VILA U ZAGREBU NA PANTOVČAKU – površine 675 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 8553/2, kuća u Zagrebu, Pantovčak br. 258 i dvorište, površine 627 m2, upisana u z.k.ul. 22561, k.o. Grad Zagreb, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 18.153.737,50 kn
JAMČEVINA: 907.686,88 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
2. VILA U ZAGREBU – GRŠKOVIĆEVA – površine 350 m2
Nekretnina označena kao k.č.br. 1509/9, stambena zgrada popisni broj 10554 u ulici N. Grškovića br. 13, dvorište i vrt, površine 650 m2, upisana u z.k.ul. 15936, energetskog razreda E, k.o. Grad Zagreb, Općinski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 5.281.250,00 kn
JAMČEVINA: 264.062,50 kn
Četiri pristigle ponude, najbolja valjana ponuda 5.501.250,00 kn.
 
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U ZAGREBU – površine 2.079 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2652, površine 2.079 m2, upisana u z.k.ul. 4985, k.o. Vrapče Novo, Općinski građanski sud u Zagrebu, Zemljišno-knjižni odjel Zagreb.
POČETNA CIJENA: 6.891.875,00 kn
JAMČEVINA: 344.593,75 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
4. HOTEL IŽ U ZADRU – ukupne površine 4.399,53 m2
Nekretnina označena kao 805/1000 dijela zgrade bivšeg samačkog „Hotela Iž“ u Zadru, Ulica bana Josipa Jelačića 4 A, izgrađena na zk.č.br. 4757/4 k.o. Zadar, koja je u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Zadru, Zemljišno-knjižnog odjela Zadar, upisana u zk.ul.br. 15293 kao zgrada, površine 1.500 m2.
U nekretnini se nalazi bespravni korisnik s obitelji protiv kojih se kod Općinskog suda u Zadru vodi sudski postupak radi ispražnjenja apartmana 118 u zgradi „Hotela Iž“ u Zadru, Ulica bana Josipa Jelačića 4 A, a koji postupak nije pravomoćno okončan.
Republika Hrvatska ne odgovara kupcu za bilo kakva ograničenja uporabe nekretnine niti kupac može prema Republici Hrvatskoj postavljati druge stvarno pravne ili obvezno pravne zahtjeve te zahtjev za naknadu štete po bilo kojoj osnovi, kao niti tražiti od Republike Hrvatske novčanu naknadu za stambeno zbrinjavanje bespravnog korisnika s obitelji.
POČETNA CIJENA: 6.606.875,00 kn
JAMČEVINA: 330.343,75 kn
Tri pristigle ponude, najbolja valjana ponuda 11.470.000,00 kn.
 
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI MOTOVUN – površine 812 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 373/13, površine 812 m2, upisana u z.k.ul. 755, k.o. Brkač, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Pazin.
POČETNA CIJENA: 162.000,00 kn
JAMČEVINA: 16.200,00 kn
Pored kupoprodajne cijene kupac nekretnine snosit će i trošak u iznosu od 24.260,07 kn u ime naknade za izdvajanje čestice iz šumsko-gospodarskog područja Republike Hrvatske.
Nema pristiglih ponuda.
 
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U LIPIKU – površine 2.355 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 870/2, površine 2.355 m2, upisana u z.k.ul. 1917, k.o. Lipik, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Pakrac.
POČETNA CIJENA: 55.912,50 kn
JAMČEVINA: 5.591,25 kn
Jedna pristigla valjana ponuda, ponuđena cijena: 55.920,00 kn.
 
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U MALOM LOŠINJU – površine 381 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 12110/2, površine 381 m2, upisana u z.k.ul. 904, k.o. Mali Lošinj, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Mali Lošinj.
POČETNA CIJENA: 100.875,00 kn
JAMČEVINA: 10.087,50 kn
Trideset i tri pristigle ponude, najbolja valjana ponuda 373.703,52 kn.
 
8. KUĆA I ZEMLJIŠTE U KARLOVCU – površine 105 čhv
Nekretnina označena kao zk.č.br. 150/1, površine 105 čhv, upisana u z.k.ul. 263, sve k.o. Popović Brdo, Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Karlovac.
POČETNA CIJENA: 89.000,00 kn
JAMČEVINA: 8.900,00 kn
Jedna pristigla valjana ponuda, ponuđena cijena: 89.200,00 kn.
 
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI PUNAT NA OTOKU KRKU – ukupne površine 132 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3696/167, površine 84 m2 i zk.č.br. 3696/168, površine 48 m2, ukupne površine 132 m2, upisane u z.k.ul. 3133, sve k.o. Punat, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Krk.
POČETNA CIJENA: 105.375,00 kn
JAMČEVINA: 10.537,50 kn
Jedna pristigla valjana ponuda, ponuđena cijena: 105.375,00 kn.
 
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VIŽINADA – ukupne površine 785 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1768/2, površine 605 m2 i zk.č.br. 1768/5, površine 180 m2, ukupne površine 785 m2, upisane u z.k.ul. 1277, sve k.o. Vižinada, Općinski sud u Puli-Pola, Zemljišno-knjižni odjel Poreč.
POČETNA CIJENA: 391.562,50 kn
JAMČEVINA: 39.156,25 kn
Jedna pristigla valjana ponuda, ponuđena cijena: 391.570,00 kn.
 
 
 

Pisane vijesti