Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup i kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 4/18; s rokom do 20/6/2018

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

Na natječaj za zakup i kupnju nekretnina u vlasništvu RH pristiglo je ukupno 8 ponuda za 2 nekretnine, a za 2 nekretnine nije iskazan interes.

Po završetku javnog natječaja prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
                                                        
1. ZAKUP NEKRETNINA NA OTOKU SMOKVICI U ŠIBENSKO KNINSKOJ ŽUPANIJI
Predmet zakupa su k.č.br. 9351/1, šuma površine 144151 m² i k.č.br. 9351/2, zgrada površine 56 m², ukupne površine 144207 m², obje u k.o. Sevid, obje u k.o. Sevid, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Šibenik, u vlasništvu Republike Hrvatske. Postojeće građevine na  k.č. br. 9351/1  zbog prvobitne namjene nisu  upisane u katastarski operat. Temeljem posebnog propisa  smatraju se legalno izgrađenim građevinama. Predmet zakupa  nisu k.č.br. 24699, obala površine 14385 m² i k.č.br. 24700, obala površine  10273 m², koje su po zakonu pomorsko-opće dobro i na uporabi svih.
POČETNI IZNOS GODIŠNJE ZAKUPNINE: 4.910.000,00 kn
JAMČEVINA: 245.500,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena zakupnina: 4.910.000,00 kn.
 
2. PRODAJA HOTELA HRVATSKA U BAŠKOJ VODI
Bivša vojna nekretnina „Hotel Hrvatska“, Baška Voda, u zemljišnim knjigama označena kao zkč.br. 3260/2, oranica, površine 1349 m2, zkč.br. 3260/3, oranica, površine 1421 m2, zkč.br. 3263, šuma, površine 378 m2, zkč.br. 3264, šuma, površine 295 m2, zkč.br. 3270/3, pašnjak, površine 1260 m2, sve upisane u zk.ul.br. 2278, zkč.br. 3266, šuma u guste drače, površine 712 m2, upisana u zk.ul.br. 4012, zkč.br. 3265, šuma, površine 312 m2, zkč.br. 3267, šuma, površine 367 m2, zkč.br. 3268, voćnjak, površine 2432 m2, sve upisane u zk.ul.br. 3645 i 380/428 dijela zk.čbr. 3262, šuma u guste drače, površine 428 m2, upisana u zk.ul.br. 114,  sve k.o. Bast – Baška Voda, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Makarska.
U zemljište nužno za redovitu uporabu građevine ulaze i 48/428 dijela zkč.br. 3262, šuma guste drače, površine 428 m2, upisana u zk.ul.br. 114, k.o. Bast – Baška Voda, zkč.br. 3261, šuma guste drače, površine 241 m2, upisana u zk.ul.br. 3786, k.o. Bast – Baška Voda, zkč.br. 3270/1, pašnjak, površine 560 m2, upisana u zk.ul.br. 7374, k.o. Bast – Baška voda, koje u zemljišnim knjigama nisu upisane kao vlasništvo Republike Hrvatske te će kupac nekretnine imovinskopravne odnose na navedenim česticama rješavati sa zemljišnoknjižnim vlasnicima, a da Republika Hrvatska ne odgovara kupcu za bilo kakva ograničenja uporabe nekretnine iz točke I. ove Odluke niti za mogućnost i način stjecanja čestica koje nisu vlasništvo Republike Hrvatske.
Sve zemljišnoknjižne čestice, sukladno Prostornom planu uređenja općine Baška Voda (Sl.gl.br. 04/09, 09/12, 16/13, 08/17, 11/17), nalaze se unutar postojeće zone gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke (N-unutar naselja) oznake TN1 te su, prema članku 185. Prostornog plana uređenja općine Baška Voda (Sl.gl.br. 04/09, 09/12, 16/13, 08/17, 11/17), za zonu gospodarske namjene – ugostiteljsko-turističke (N-unutar naselja) oznake TN1 utvrđena obveza Urbanističkog plana uređenja zone Urania (oznake 1 – 9), planirane za urbanu preobrazbu.
POČETNA CIJENA: 42.392.625,00 kn
JAMČEVINA: 2.119.631,25 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
3. ZAKUP TURISTIČKOG NASELJA PERNA S HOTELOM „KOMODOR“ I KAMPOM OREBIĆ
Ukupna površina turističkog naselja iznosi 100.781,00 m2. Hotel Komodor izgrađen je na česticama površine 17.944,00 m2. Neto korisna površina hotela iznosi 6.375,50 m2, bruto razvijene površine 7.966,88 m2, a bruto volumen 18.420,79 m2. Kamp Orebić prostire se na česticama površine 82.837 m2. Neto korisna površina objekata kampa iznosi 5.293,61 m2, bruto razvijene površine 6.244,33 m2 te bruto volumen 18.420,79 m2.
POČETNI IZNOS GODIŠNJE ZAKUPNINE: 8.040.000,00 kn
JAMČEVINA: 402.000,00 kn
Nema pristiglih ponuda.
 
4. ZAKUP UVALE SLANA S APART HOTELOM CLUB VALA U SELCU
Ukupna površina kampa s apart hotelom iznosi 30.003,00 m2. Neto korisna površina svih objekata iznosi 1.632,67 m2, bruto razvijene površine 1.997,60 m2, a bruto volumen 5.855,54 m2. Hotel Club Vala raspolaže s 12 apartmana i 3 sobe, a kategoriziran je na 4 zvjezdice
POČETNI IZNOS GODIŠNJE ZAKUPNINE: 943.000,00 kn
JAMČEVINA: 94.300,00 kn
Sedam pristiglih ponuda: 1.505.000,00 kn, 1.414.500,00 kn, 1.291.000,00 kn, 1.251.751,00 kn, 1.205.000,00 kn, 951.000,00 kn i 949.001,00 kn.

Pisane vijesti