Odluka o postupku izdavanja isprava podobnih za upis prava vlasništva JLP(R)S i ustanova

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave („Narodne novine“, br. 150/11., 12/13., 93/16. i 104/16.) i članka 42. Uredbe o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva državne imovine („Narodne novine“, broj 52/18.), ministar donosi Odluku o postupku izdavanja isprava podobnih za upis prava vlasništva jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i ustanova

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina