Rezultati javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup nekretnina u vlasništvu RH 1/17; s rokom do 1/9/2017

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

Na natječaj za zakup nekretnina u vlasništvu RH pristigle su ukupno 3 ponude za 3 nekretnine.

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 94/13), čl. 30. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 104/16) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 127/13) Ministarstvo državne imovine objavilo je 23. srpnja 2017. Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 1/17. Po završetku javnog natječaja koji je trajao do 14 sati 1. rujna 2017. i prema zapisniku Povjerenstva za otvaranje, pregled i ocjenu valjanosti ponuda, ostvareni su sljedeći rezultati:
 
1. Nekretnina u k.o. Stubička Slatina (Općinski sud u Zlataru, Zemljišno-knjižni odjel Donja Stubica)
OPIS: Bivša vojna nekretnina „RP Kanjiža“ u zemljišnim knjigama označena kao k.č.br. 1546/1, šuma Skubenec u Petrovskom, površine 265 čhv, k.č.br. 1547/1, pašnjak Skubenec u Petrovskom, površine 292 čhv, k.č.br. 1547/2, pašnjak Skubenec Trebljenina u Petrovskom, površine 168 čhv, k.č.br 1669/2, šuma Crnečka u Petrovskom, površine 527 čhv, k.č.br. 1669/3, šuma Crnečka u Petrovskom, površine 1054 čhv, k.č.br. 1682/3, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 572 čhv,, k.č.br. 1683/1, šuma Trebljenina u Petrovskom, površine 869 čhv, k.č.br. 1683/2, šuma Trebljenina u Petrovskom, površine 4 rali i 390 čhv, k.č.br. 1684/1, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 448 čhv, k.č.br. 1684/2, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 433 čhv, k.č.br. 1684/3, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 418 čhv, k.č.br. 1684/4, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 412 čhv, 1684/5, livada Trebljenina u Petrovskom, površine 468 čhv, k.č.br. 1685/1, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 553 čhv, k.č.br. 1685/9, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 1378 čhv, k.č.br. 1685/10, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 384 čhv, 1685/11, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 394 čhv, k.č.br. 1685/23, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 382 čhv, k.č.br. 1685/24, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 349 čhv, k.č.br. 1685/25, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 289 čhv, k.č.br. 1685/26, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 461 čhv, k.č.br. 1685/27, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 357 čhv, k.č.br. 1685/28, oranica Trebljenina u Petrovskom, površine 342 čhv, sve upisane u zk.ul.br. 4548, k.o. Stubička Slatina, ukupne površine 11 rali i 50 čhv, dat će se u zakup u svrhu proizvodnje streljiva, na vrijeme od 5 godina.
POČETNI IZNOS GODIŠNJE ZAKUPNINE: 90.500,00  kn + PDV
JAMČEVINA: 9.050,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 90.500,00 kn + PDV.
 
2. Nekretnina u k.o. Lepuri (Općinski sud u Zadru, Zemljišno-knjižni odjel Benkovac)
OPIS: Dio nekretnine označene kao k.č.br. 2203/1, pašnjak, upisane u zk.ul.br. 698 k.o. Lepuri u površini od 250 m 2, prema točkama A-B-C-D-E-F situacijskog nacrta, dat će se u zakup na 5 godina u svrhu izgradnje parkirališta.
POČETNI IZNOS PETOGODIŠNJE ZAKUPNINE: 1.100,00  kn + PDV
JAMČEVINA: 110,00 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 1.200,00 kn + PDV.
 
3. Nekretnina u k.o. Split (Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Split)
OPIS: Dio nekretnine označene kao 3275/1, upisane u zk.ul.br. 14279 k.o. Split u površini od 21 m2,  na adresi Fra Bone Razmilovića 6-8, u naravi javna površina,sukladno geodetskom snimku, dat će se u zakup na 2 godine u svrhu postavljanja štekata i obavljanja ugostiteljske djelatnosti.
POČETNI IZNOS MJESEČNE ZAKUPNINE: 1.218,00  kn + PDV
JAMČEVINA: 121,80 kn
Jedna pristigla ponuda, ponuđena cijena: 1.250,00 kn + PDV.

Pisane vijesti