Rim: Konferencija u okviru ESPON programa "South Europe at the crossroads - Are we making the right decisions about accessibility investments for the future?"

Konferencija će se održati u organizaciji agencija Inova+ koordinatora transnacionalnih aktivnosti za program ESPON i European Regions Research and Innovation Network/ERRIN, a namijenjena je širokom krugu dionika.

Fokus je na prometnoj povezanosti regije jugoistočne Europe.
 

Pisane vijesti | Informacija | Međunarodna suradnja