Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu novog zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama državnom vlasništvu

Slika /slike/Ministar/2023_11_15-image-1.jpg

Na dnevnom redu današnje saborske rasprave je prijedlog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske u prvom čitanju.

Predstavljajući novi prijedlog Zakona, potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić naglasio je kako strateško, učinkovito i tržišno usmjereno raspolaganje državnom imovinom cilj novog zakona, s naglaskom na politiku decentralizacije.

Financijska decentralizacija podrazumijeva da će se sredstvima uprihođenim od raspolaganja državnom imovinom raspolagati tako da će 60 posto pripasti državi, 20 posto nadležnoj županiji, a 20 posto jedinici lokalne samouprave. Novi zakon će omogućiti kvalitetnije upravljanje imovinom kao i ubrzanje aktivacije neiskorištenih nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovaj cilj obuhvaćen je i reformskom mjerom utvrđenom Nacionalnim planom oporavka i otpornosti.

Novi zakon se donosi i zbog činjenica kako se izmjenama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave podijelilo djelokrug nadležnosti u upravljanju državnom imovinom između Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstva financija. I to na način da poslove upravljanja dionicama, poslovnim udjelima, odnosno osnivačkim pravima u pravnim osobama u vlasništvu Republike Hrvatske provodi Ministarstvo financija, dok poslove upravljanja pokretninama i nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske provodi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Razlog donošenja novog zakona proizlazi  i iz opredjeljenja Vlade Republike Hrvatske o daljnjoj funkcionalnoj i financijskoj decentralizaciji poslova državne uprave. Konkretno, ovim zakonom prepušta se upravljanje građevinskim zemljištem i građevinama sa zemljištem za redovnu uporabu županijama, gradovima sjedištima županija i velikim gradovima na način da su: 

  • gradonačelnici i župani ovlašteni raspolagati nekretninama tržišne vrijednosti od iznosa do 130 000 eura,
  • gradska vijeća, odnosno županijske skupštine raspolažu nekretninama vrijednima do iznosa od 1 milijun eura
  • raspolaganje nekretninama čija je vrijednost od 1 milijun do 1,5 milijuna eura je u nadležnosti ministra nadležnog za državnu imovinu
  • o nekretninama iznad tog iznosa odlučuje Vlada Republike Hrvatske

Sredstva ostvarena od upravljanja nekretninama dijele se na način da Republici Hrvatskoj pripada 60% prihoda, županiji na čijem je području predmetna nekretnina 20%  te jedinci lokalne samouprave 20% prihoda.

Upravljanje stanovima, poslovnim prostorima i rezidencijalnim objektima povjerava se društvu Državne nekretnine.

Zakonom se uređuje i upravljanje planinarskim objektima na način da istima u zaštićenim dijelovima prirode upravljaju javne ustanove zadužene za upravljanje nacionalnim parkom ili parkom prirode a izvan toga područja planinarskim domovima upravlja Ministarstvo, kao i do sada.

Zaključno, Zakonom se uspostavlja interoperabilni informacijski sustav za upravljanje nekretninama koji će koristiti sva tijela zadužena za korištenje nekretnine i pokretnina u vlasništvu Republike Hrvatske.
 Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina