Sastanak s Europskom komisijom na visokoj razini

  • Slika /slike/Energetska_ucinkovitost/2022_06_01-image-1.JPG
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika
  • Slika

1. lipnja 2022. godine u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine održan je četvrti sastanak s Europskom komisijom na visokoj razini o obnovi i oporavku nakon potresa. 

Sastanak je održan kao hibridni te je pored fizički prisutnih sudionika okupio veći broj predstavnika različitih uprava Europske komisije te hrvatskih tijela uključenih u provedbu obnove koristeći sredstva Fonda solidarnosti EU-a (FSEU) i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO).

Cilj sastanka bila je razmjena informacija o stanju provedbe sredstava pomoći Fonda solidarnosti EU-a s tijelima uključenim u sustav provedbe, identifikacija izazova i uskih grla te pregled mjera koje se poduzimaju na nacionalnoj razini. Ministar Paladina naglasio je da je ovo Ministarstvo nadležno za koordinaciju ne samo FSEU-a već i posebne inicijativu 6. Obnova zgrada u okviru NPOO-a, što nas stavlja u središte postupka. Izazovi su i dalje veliki, s državne razine se poduzimaju konkretni koraci kojima je cilj olakšavanje nabave i ugovaranja projekata financiranih iz FSEU-a te odobravanje preugovaranja iznad odobrenih visina alokacije, no stanje na globalnom tržištu materijala i energije, nesigurnost rokova isporuke te, posljedično, značajan rast cijena u graditeljstvu u velikom mjeri otežava ugovaranje i usporava sve administrativne postupke.
 
Direktorica Alves pozvala je hrvatske sudionike da budu fleksibilni u korištenju sredstava FSEU-a i njihovom kombiniranju s ostalim izvorima financiranja kako bi maksimalno iskoristili sva raspoloživa sredstva. Naglasila je važnost sustavnog praćenja apsorpcije FSEU-a koji ima najkraće razdoblje implementacije, ali i nužnost da planiranje apsorpcije bude realno, a napori u većoj mjeri usmjereni na provedbu operacija, a u manjoj na njihovo administriranje. Naglašava da je FSEU fond koji osigurava brzu reakciju i pomoć nakon potresa, ne podrazumijeva složene administrativne, već jednostavne procese, poštujući obavezu opravdanja prihvatljivih troškova.
 
Tijekom sastanka prezentirano je stanje provedbe svih operacija financiranih iz FSEU-a i NPOO-a koje koordinira ovo ministarstvo, a državni tajnik u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU-a Šime Erlić dao je pregled korištenja ESI fondova predviđenih za obnovu.
Zamjenik gradonačelnika grada Zagreba Luka Korlaet, državni tajnik ministarstva zdravstva Tomislav Dulibić, Stipe Mamić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti i obrazovanja te ravnatelji Tomislav Petrinec iz Ministarstva kulture i medija i Danijel Meštrić iz ovog ministarstva dali su pregled stanja provedbe, prognoze daljnjeg trošenja sredstava iz FSEU-a i NPOO-a te osvrt na glavne izazove.
           
Direktorica Alves je zaključila da je Hrvatska napravila određene pozitivne pomake u provedbi FSEU-a, no nužno je intenzivirati apsorpciju iz FSEU-a i pažljivo pratiti projekte koji se financiraju iz višestrukih izvora. Komisija će kroz sljedeće sastanke na tehničkoj i visokoj razini osigurati potrebnu podršku. Ministar Paladina zahvalio je Europskoj komisiji na dosadašnjoj suradnji i pozvao na daljnju razmjenu informacija. 
 

Europska komisija u obilasku gradilišta financiranih iz Fonda solidarnosti EU-a

Dan uoči sastanka na visokoj razini, 31. svibnja 2022. godine, delegacija Europske komisije, predvođena direktoricom Sofiom Alves, u pratnji predstavnika Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na čelu s državnom tajnicom Dunjom Magaš i Grada Zagreba, obišla je nekoliko gradilišta infrastrukturnih građevina čija obnova se financira sredstvima Fonda solidarnosti EU-a.

Obilazak je započeo gradilištem obnove vodoopskrbe i odvodnje na potezu ulica Jabukovac, Paunovac i Slavujevac na području Tuškanca.

Na lokaciji vodospreme u Jurjevskoj ulici dobili su uvid u oštećenja nastala klizištem aktiviranim nakon potresa te način na koji se provodi monitoring pomaka tla na građevnoj čestici vodospremu i u neposrednoj blizini.

Obilaskom gradilišta na pješačkom mostu u produžetku Savske ulice predstavnici Europske komisije upoznati su sa stanjem mosta prije potresa, dosad obavljenim i preostalim radovima koji će biti završeni prije kraja tekuće godine.

Obilazak je završen posjetom odlagalištu Jakuševac, dijelu koji zauzima odlaganje i separacija građevinskog otpada te upoznavanjem s namjeravanim otvaranjem privremenih odlagališta za prihvat i razdvajanje građevinskog otpada na istočnom i zapadnom dijelu grada.

   

   
 

Pisane vijesti | Informacija | Obnova