Savjetovanje s javnošću - uključite se putem eSavjetovanja

Slika /slike/Opcenito/savjetovanje.jpg

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja danas je u javno savjetovanje uputilo izmjenu Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije. Novina propisa je Prilog III - Smjernice za razine obnove potresom oštećenih zgrada u odnosu na mehaničku otpornost i stabilnost.

Cilj izmjene Tehničkog propisa je jasnije definirati postupak popravka i pojačanja konstrukcijskih i/ili nekonstrukcijskih elemenata s razinom obnove koja je primjerena opasnosti područja i potresnom riziku zgrade, a vezano za potresnu oštetljivost zgrade i njezinu namjenu. 

U Smjernicama su opisane razine obnove zgrade nakon potresa za određena područja dok je za svaku razinu raspisan zahtjev, potrebna dokumentacija, zahvati i radovi te informacija na koju se kategoriju zgrade odnosi. Razine obnove su: 

  • Razina 1: popravak nekonstrukcijskih elemenata
  • Razina 2: popravak konstrukcije
  • Razina 3: pojačanje konstrukcije
  • Razina 4: cjelovita obnova 


Izmjenom propisa definira se i kako se obnovom građevinske konstrukcije zgrade ne smije nepovoljno utjecati na ispunjavanje ostalih temeljnih zahtjeva u odnosu na razinu na kojoj su bili ispunjeni prije potresa dok se obnova treba provoditi na razinu prema Smjernicama ili na razinu protupotresne otpornosti koja je vrijedila u trenutku kada je zgrada izgrađena, s time da je mjerodavan stroži kriterij protupotresne otpornosti.

Zainteresirana i stručna javnost može se uključiti davanjem svojih mišljenja, prijedloga i primjedbi najkasnije do 23. lipnja 2020. godine, uz prethodnu registraciju, putem portala eSavjetovanja.Pisane vijesti | Informacija | Propisi