Split: Za izradu 11 prostornih planova više od 408 tisuća kuna

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja Predrag Štromar i predstavnici jedinica lokalne samouprave, gradonačelnici i načelnici u Splitsko-dalmatinskoj županiji, potpisali su danas u Splitu Ugovore o sufinanciranju izrade prostornih planova lokalne razine. Riječ je o 11 Ugovora ukupne vrijednosti 408.630,00 kuna.

Popis potpisanih ugovora:  

 1. Ugovor o sufinanciranju izrade Urbanističkog plana uređenja „Srida Sela“
  – iznos 14.750,00 kn
  – potpisnik: Općina Tučepi, načelnik Ante Čobrnić
 2. Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Seget
  – iznos 61.840,00 kn
  – potpisnik: Općina Seget, načelnik Vinko Zulim
 3. Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Šolta - VI
  – iznos 24.375,00 kn
  – potpisnik: Općina Šolta, načelnik Nikola Cecić-Karuzić
 4. Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Vrgorca
  – iznos 69.000,00 kn
  – potpisnik: Grad Vrgorac, gradonačelnik Ante Pranić
 5. Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trogira
  – iznos 55.125,00 kn
  – potpisnik: Grad Trogir, gradonačelnik Ante Bilić
 6. Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Trilja
  – iznos 118.125,00 kn
  – potpisnik: Grad Trilj, gradonačelnik Ivan Šipić
 7. Ugovor o sufinanciranju izrade Urbanističkog plana uređenja groblja Osoje
  – iznos 9.375,00 kn
  – potpisnik: Općina Dicmo, načelnik Ivan Maretić
 8. Ugovor o sufinanciranju izrade III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Starog Grada
  – iznos 17.000,00 kn
  – potpisnik: Grad Stari Grad, gradonačelnik Antonio Škarpa
 9. Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Solina
  – iznos 22.500,00 kn
  – potpisnik: Grad Solin, gradonačelnik Dalibor Ninčević
 10. Ugovor o sufinanciranju izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Podhumlje – jug
  – iznos 12.190,00 kn
  – potpisnik: Grad Komiža, gradonačelnica Tonka Ivčević
 11. Ugovor o sufinanciranju izrade Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja područja Dugopolje-Bani sjever
  – iznos: 4.350,00 kn
  – potpisnik: Općina Dugopolje, načelnik Perica Bosančić

Planovi se sufinanciraju sredstvima iz Državnog proračuna za 2018., predviđenih za unapređenja prostornog uređenja. Javni poziv za sufinanciranje izrade prostornih planova jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave Ministarstvo je objavilo 16. veljače 2018. godine. 

Poziv je otvoren do 30. rujna 208. godine odnosno do iskorištenja predviđenih sredstava a zahtjeve za sufinanciranje mogu podnijeti predstavnici općina, gradova i županija. Pojedinoj jedinici lokalne (regionalne) samouprave mogu se dodijeliti sredstva u iznosu najviše do 50% od ukupnog iznosa cijene izrade plana iz Ugovora o izradi plana sklopljenog između jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave i izrađivača plana. Dodijeljena sredstva moraju se koristiti isključivo za predmetnu namjenu a Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja potrebno je dostaviti izvješće o namjenski utrošenim sredstvima za izradu plana nakon utroška istih te Odluku o donošenju plana. Sredstva nije moguće dodijeliti retroaktivno odnosno za već doneseni prostorni plan.

U Državnom proračunu za 2018. godinu, za ovu je namjenu osigurano 3,1 milijun kuna. U prvom obračunskom razdoblju planira se sufinancirati 81 prostorni plan i utrošiti 2.695.640,00 kuna. Za drugo obračunsko razdoblje ostat će tako 404.360,00 kuna.

Više informacija o sufinanciranju prostornih planova dostupno je na web stranici Ministarstva.Pisane vijesti | Informacija | Prostorno uređenje