Sudjelovanje DUUDI-a u Europskom semestru - provedba reformskih mjera u okviru Nacionalnog programa reformi 2016.

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_91551605.jpg
Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) od pristupa Republike Hrvatske Europskoj uniji aktivno sudjeluje u Europskom semestru – provedba reformskih mjera i preporuke po državama članicama (CSR country specific recommendations) iz svoje nadležnosti. Ove godine po treći puta DUUDI je nositelj u provođenju reformskih mjera iz Nacionalnog programa reformi 2016. (prethodno za 2014. i 2015. godinu) u reformskom području „Poboljšanje raspolaganja i upravljanja državnom imovinom“.
 
Ključne reformske mjere su:
 
1.         Kvalitetnije definiranje politike vlasnika u strateškim trgovačkim društvima u vlasništvu RH
2.         Financijsko restrukturiranje strateških trgovačkih društava u poteškoćama
3.         Reevaluacija strateške imovine i smanjenje državnog portfelja trgovačkih društava
4.         Smanjenje državnog portfelja stanova, poslovnih prostora i zemljišta
5.         Redefiniranje pojma i strukture sveobuhvatne evidencije državne imovine
 
Navedene mjere provoditi će se u okviru područja „Makroekonomska stabilnost i fiskalna održivost“, a ključni efekti koji se žele postići ovim reformskim potpodručjem su smanjenje fiskalnih rizika za državni proračun, veći doprinos javnih poduzeća razvoju Hrvatske te smanjenje javnog duga kroz aktivaciju državne imovine. Detaljnije na https://vlada.gov.hr/UserDocsImages//Sjednice/2016/17%20sjednica%20Vlade//17%20-%201a.pdf.

Pisane vijesti