Sufinanciramo projekte razvoja komunalnog standarda

Slika /slike/Opcenito/radovi-cesta.jpg

Ono što je važno, jest ravnomjeran razvoj svih krajeva Hrvatske. Svi građani zaslužuju jednaka prava i mogućnosti, ali i bolju kvalitetu života, kako oni u urbanim područjima, tako i oni u manjim ruralnim. Iz tog razloga Ministarstvo i ove godine financijski podupire projekte razvoja komunalnog standarda.

Javni poziv za sufinanciranje projekata gradova i općina za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanje komunalnog standarda u 2019. godini objavljen je 20. veljače 2019. godine s ciljem osiguravanja financijske potpore za projekte jedinica lokalne samouprave koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine jedinice lokalne samouprave.

Na javni poziv je do 22. ožujka 2019., do kada su se zaprimali projektini prijedlozi, 407 jedinica lokalne samouprave dostavilo 574 projektna prijedloga. Administrativnom provjerom pristiglih zahtjeva utvrđeno je da 5 (pet) projektnih prijedloga ne zadovoljava administrativne uvjete. Tako je u postupak vrednovanja i ocjenjivanja od strane u tu svrhu formiranog Povjerenstva ušlo ukupno 569 projektnih prijedloga.

U postupku ocjenjivanja bodovani su podnositelji prijave s obzirom na:
 
  • prostorno-gospodarsku određenost, odnosno stupanj razvijenosti, sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti („Narodne novine“ broj 132 /17),
  • specifična obilježja i financijsku i operativnu sposobnost te
  • svaki projektni prijedlog s obzirom na proračun i isplativost, opravdanost i održivost, stupanj pripremljenosti i ukupan učinak realizacije.

Povjerenstvo je po provedenom postupku ocjenjivanja izradilo rang listu projekata te predložilo Ministru projekte za sufinanciranje. Na prijedlog Povjerenstva za sufinanciranje u 2019. godini Ministar je odobrio slijedeće projekte:
 
Popis odabiranih projekata općina objavljen je na internetskoj stranici Ministarstva 25. travnja 2019. godine.

U 2019. godini odobreno je 181 projekata i to za asfaltiranje cesta, javnu rasvjetu, uređenje groblja i druge potrebe koje su iskazale općine i gradovi. Ukupni prihvatljivi troškovi pojedinog projekta sufinanciraju se maksimalno u definiranom postotku prema stupnju razvijenosti, odnosno do najviše 450.000 kuna.

Odluke o sufinanciranju projekata trenutno se dodjeljuju diljem Hrvatske. Po zaprimanju Odluke o sufinanciranju projekta, u roku od najviše 90 dana, općine i gradovi dužni su Ministarstvu dostaviti ugovor s odabranim izvođačem/izrađivačem/dobavljačem nakon čega će s Ministarstvom graditeljstva i prostornoga uređenja potpisati ugovor o sufinanciranju projekta.


Dodatne informacije:Pisane vijesti | Informacija | Komunalno gospodarstvo