Stambeno zbrinjavanje mladih uz subvencije i POS

Slika /slike/Opcenito/stan.jpg

Stambeno zbrinjavanje mladih jedno od prioriteta Ministarstva a provodi se kroz dva konkretna programa: Program društveno poticane stanogradnje POS i subvencionirane stambene kredite. Do sada je odobren 5301 subvencionirani kredit i izgrađeno je 8276 POS stanova. Riječ je o više od 13 500 domova za preko 36 000 mladih ljudi.

Program društveno poticane stanogradnje - POS je program koji mladima omogućuje da za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje njihovog doma. Stanovi POS-a grade se za kupnju ili najam. Do sada je kroz POS program izgrađeno 8276 stanova u koje je uloženo više od 4 milijarde kuna, a u naredne dvije godine planira se izgraditi novih tisuću stanova na lokacijama: Zadar, Split, Trogir, Solin, Biograd na Moru, Bol, Cres, Krk, Kraljevica, Lovran, Poreč, Vis i Vrsar.

Kako bi se dodatno poboljšala ova mjera stambenog zbrinjavanja krenulo se u izmjene postojećeg Zakona kojima će se građanima omogućiti rješavanje stambenog pitanja kupnjom stanova na slobodnom tržištu, smanjiti će se kamatna stopa na javna sredstva u otplati sa 3% na 2% godišnje te će se omogućiti izgradnja i kupnja stanova kako bi se zadržao odnosno privukao deficitarni kadar u javnim službama, naročito u nedovoljno razvijenim područjima Republike Hrvatske i otocima.

Subvencioniranje stambenih kredita je mjera pomoći kojom se mladima subvencionira plaćanje dijela stambenog kredita prvih pet godina otplate kredita. Mjera se provodi od 2017. godine, točnije pozivi su provedeni 2017. i 2018. godine, a mladi će se za subvencionirane stambene kredite ponovo moći javiti na jesen 2019. i 2020. godine kada će biti raspisani novi pozivi.

Na poziv će se moći prijaviti građani koji su mlađi od 45 godina, a koji u svom vlasništvu nemaju stan ili kuću. Rok subvencije je pet godina, a subvencioniranje kredita odobravati će se za kupnju stana ili kuće, odnosno gradnju kuće do najviše 1500 eura po metru kvadratnom u kunskoj protuvrijednosti. Visina subvencije ovisit će o indeksu razvijenosti mjesta na kojem se nekretnina kupuje, odnosno gradi, te će se kretati od 30 do 51 posto iznosa rate kredita.

Ova mjera stambenog zbrinjavanja ujedno je i demografska mjera jer se za svako živorođeno, odnosno usvojeno dijete u razdoblju subvencioniranja kredita, subvencija Države produžuje za dodatne dvije godine. Do sada je ovom mjerom stambenog zbrinjavanja više od 5300 obitelji osiguralo svoj dom a u tim je obiteljima rođeno preko 600 djece. Kako bi dodatno poboljšali ovu mjeru stambenog zbrinjavanja na način da se omogući produženje subvencija i za obitelji koje već imaju djecu i to za dodatnih godinu dana po svakom djetetu, izrađene su izmjene Zakona za koje se očekuje donošenje u lipnju ili srpnju ove godine.  

Uz pomoć POS-a i subvencioniranih stambenih kredita u planu je do 2021. godine osigurati dom za sveukupno 20 000 mladih obitelji.


Dodatne informacije:


                   


Pisane vijesti | Informacija | Stambeno zbrinjavanje