Sustav ranog upozoravanja na rizike za efikasnije poslovanje trgovačkih društava

Slika /slike/Ministar/Sjednica_Vlade_09.12.2020..jpg

​Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj u srijedu, 09. prosinca 2020. godine, usvojila Prijedlog zaključka u vezi s uspostavom sustava ranog upozoravanja na rizike u poslovanju trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u većinskom vlasništvu države.

U okviru Nacionalnog program reformi za 2020. godinu, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nositelj je, između ostalog, aktivnosti koja predviđa uspostavljanje sustava ranog upozoravanja na rizike u poslovanju (EWS) za pravne osobe u većinskom vlasništvu države.

Navedeni sustav ranog upozoravanja na rizike u poslovanju implementira se kroz smjernice za postupanje pravnih osoba i kroz smjernice za postupanje nadležnih tijela državne uprave, a uključuje i suradnju s ministarstvima u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bave obveznici primjene smjernica.

U okviru korištenja sredstava Programa potpore strukturnim reformama proveden je projekt pod nazivom „Restrukturiranje i povećanje financijske i operativne uspješnosti trgovačkih društava u državnom vlasništvu“ čiji su korisnici Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Centar za restrukturiranje i prodaju, a koordinaciju je provodio Ured Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD) Zagreb.

Projektom je predviđena izrada spomenutih smjernica od kojih  se jedna odnosi na postupanja pravnih osoba u većinskom državnom vlasništvu koje bi se našle u potrebi restrukturiranja ili financijskog i operativnog poboljšanja uspješnosti poslovanja, a druga na postupanja nadležnih tijela državne uprave u istim postupcima.

Projekt „Restrukturiranje i povećanje financijske i operativne uspješnosti trgovačkih društava u državnom vlasništvu“ nastavlja se na prethodni projekt - „Unaprjeđenje upravljačkog modela, organizacije i procesa planiranja, izvještavanja i nadzora trgovačkih društava u državnom vlasništvu“ - koji je uspostavio okvir za izvještavanje i srednjoročno planiranje trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, u sklopu Odluke o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu.

Cilj smjernica je izrada sveobuhvatnog okvira restrukturiranja pravnih osoba u većinskom vlasništvu države i povećanja njihove operativne i financijske uspješnosti, kao i nadzor i potpora navedenim procesima od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP-a, ali i drugih nadležnih ministarstava. Krajnja je svrha uspješnom pripremom i primjenom planova jačanja financijske i operativne efikasnosti (FOPIP) te planova restrukturiranja postići veću profitabilnost, osnažiti upravljačku strukturu i unaprijediti poslovne procese pravnih osoba u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske.

Prijedlog zaključka


Foto: Hina

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina