SVEČANO POTPISIVANJE I URUČENJE UGOVORA O DODJELI FINANCIJSKIH POTPORA ZA POTICAJ ODRŽIVOG POVRATKA NA PODRUČJU POSEBNE DRŽAVNE SKRBI

U prostorijama Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, dana 8. lipnja 2017. godine, održano je svečano potpisivanje i uručenje Ugovora o dodjeli financijskih sredstva u okviru Programa usmjeravanja i rasporeda sredstva za poticanje održivog povratka na području posebne državne skrbi, kroz financijsku potporu jedinicama lokalne samouprave u 2017. godini. Na osnovu provedenog Javnog poziva za nominiranje projekata i aktivnosti za dodjelu financijske potpore za održivi povratak na području posebne državne skrbi, od ukupno 42 nominirana projekta, Povjerenstvo za odabir projekata i aktivnosti jedinica lokalne samouprave, odabralo je 11 projekata koji će se sufinancirati financijskim sredstvima u visini tri milijuna kuna. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, g. Nikola Mažar, na održanoj svečanosti potpisao je Ugovore zajedno sa predstavnicima gradova i općina lokalne samouprave na područjima posebne državne skrbi. Ugovori o sufinanciranju projekta održivog povratka sklopljeni su sa gradovima Benkovac, Obrovac, Virovitica, Vukovar i Knin, te općinama Gračac, Oprisavci, Plaški, Ervenik, Jasenovac i Kistanje. Tom prigodom državni tajnik, g. Nikola Mažar izjavio je da Republika Hrvatska ovime iskazuje izuzetnu brigu za područja posebne državne skrbi te konkretnim mjerama pomoći održivog razvoja i ostanka na tim područjima, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje brine, ne samo o stambenom zbrinjavanju nego i o ostalim segmentima komunalne i socijalne infrastrukture te demografske obnove. Navedenim aktivnostima stvaraju se kvalitetniji uvjeti života i ostanka obitelji na područjima posebne državne skrbi.

Pisane vijesti