U iduće dvije godine izgradit će se 1000 novih POS stanova

Slika /slike/press/Split_Brodarica-5.jpg

Do sada je u izgradnju preko osam tisuća POS stanova uloženo više od 4 milijarde kuna, a u naredne dvije godine planira se izgraditi novih tisuću stanova na lokacijama: Zadar, Split, Trogir, Solin, Bol, Cres, Krk, Kraljevica, Lovran, Poreč, Vis i Vrsar.

Izgradnja stanova POS-a je program stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, koje za manju cijenu kvadrata od tržišne, dobivaju sigurnost i kvalitetu gradnje. Program POS-a za neke je građane jedina mogućnost rješavanja stambenog pitanja, posebno u gradovima gdje su POS stanovi i dvostruko jeftinijih od ostalih na tržištu.

Pravo kupnje  imaju  svi građani – državljani Republike Hrvatske, a prvenstvo na kupnju stana imaju građani koji prvi put stječu stan u vlasništvo, odnosno nemaju odgovarajuće riješeno stambeno pitanje.

Kreditna linija programa POS-a omogućuje korištenje kredita bez jamaca, uz prosječnu kamatnu stopu manju od 3 %, minimalne popratne troškove, s rokom otplate do 30, odnosno 31 godine, u slučaju da se odlučite za korištenje 1 godine počeka. Maksimalna cijena stana iz Programa POS-a = 1.125,66 €/m² korisne površine stana (plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).


Postupak kupnje POS-ovog stana

  1. Kao potencijalni kupac zainteresiran za kupnju stana iz programa POS-a trebate se obratiti općini odnosno gradu na području kojeg ste zainteresirani kupiti stan jer jedinice lokalne samouprave (JLS) provode anketu o stambenim potrebama.
  2. Nakon što utvrdi da postoji dovoljan interes za kupnju stana POS-a, JLS osigurava zemljište za izgradnju stanova te dogovara i ugovara s APN-om daljnju realizaciju programa.
  3. Povjerenstvo koje čine predstavnici JLS-a i APN-a formira listu reda prvenstva, a APN prezentira program POS-a građanima.
  4. JLS i APN sklapaju ugovor o prijenosu prava vlasništva zemljišta na APN.
  5. Povjerenstvo APN-a i JLS-a provodi natječaje za projektiranje i gradnju stanova. Nakon što je projekt izgrađen, APN ga prezentira kupcima s liste reda prvenstva za stanove.
  6. Potom potencijalni kupci provjeravaju kreditnu sposobnost, a APN pribavlja dozvolu za gradnju.
  7. APN i JLS potpisuju ugovor o međusobnim pravima i obvezama, a APN sklapa ugovor o građenju i nadzoru.
  8. Tijekom gradnje birate stan i potpisujete predugovor o kupoprodaji te nakon toga ugovor o kreditu s poslovnom bankom.
  9. Nakon što se zgrada izgradi pribavlja se uporabna dozvola i provodi etažiranje te potom potpisujete ugovor o kupoprodaji stana s APN-om.
  10. Na kraju procedure dobivate ključeve stana i možete se useliti. 

U dvije je godine sagrađeno 477 stanova od preko osam tisuća koliko ih je dosad izgrađeno po modelu POS-a. Izgrađeni su i useljeni stanovi u Fažani, Gospiću, Metkoviću, Malom Lošinju, Splitu, Umagu, Punatu i Šibeniku, a u izgradnji su stanovi u Krku, Biograd na Moru i Đurđevcu.

foto: zgrada POS-a, Split - Brodarica


Pisane vijesti | Informacija | POS