U tijeku savjetovanje sa zainteresiranom javnošću povodom Plana upravljanja imovinom za 2016.

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_132892523_cr.jpg

Državni ured za upravljanje državnom imovinom je pokrenuo postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću povodom Prijedloga Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu.

Postupak je pokrenut 9. listopada 2015. godine, a  provodi se isključivo putem središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću “e-Savjetovanja”.

Državni ured za upravljanje državnom imovinom treću godinu zaredom izrađuje i predlaže Vladi Republike Hrvatske Plan upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za razdoblje od godine dana. Donošenje Plana upravljanja utvrđeno je člankom 12. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 94/2013).

Pojedinačnim godišnjim planovima upravljanja imovinom u vlasništvu RH koje je DUUDI prethodno izradio za 2014. i 2015. godinu određeni su kratkoročni ciljevi i smjernice upravljanja, te su operacionalizirane provedbene mjere, a sve u svrhu provođenja Strategije. Planovi upravljanja imovinom u vlasništvu RH su dakle usklađeni sa Strategijom, sadrže detaljnu analizu stanja i razrađene planirane aktivnosti u upravljanju pojedinim oblicima imovine u vlasništvu Republike Hrvatske.

Ujedno, DUUDI je u rujnu 2015. godine po prvi puta izradio obiman materijal Izvješća o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu RH za 2014. godinu. Riječ je o prvom i jedinstvenom dokumentu sveobuhvatnog prikaza transparentnog upravljanja državnom imovinom kojeg je Vlada Republike Hrvatske prihvatila na svojoj 256. sjednici održanoj dana 24. rujna 2015. godine. Isti dodatno uključuje i sistematizirane aktivnosti u vezi s provedbom ciljeva za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
Link na savjetovanje:

Savjetovanje za prijedlog Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske za 2016. godinu

Pisane vijesti