Sastanak sa predstavnicima Nacionalnog parka Plitvička Jezera i Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji

U srijedu, 7. listopada 2015. godine, održan je sastanak sa predstavnicima J. U. Nacionalnog parka Plitvička Jezera i Ureda državne uprave u Ličko – senjskoj županiji na temu gospodarenja i raspolaganja stambenim jedinicama na području Općine Plitvička jezera. Nacionalni park Plitvička Jezera je vlasnik stambenih jedinica u naseljima Jezerce i Mukinje. U naselju Jezerce nalazi se oko 50 stambenih jedinica u vidu drvenih kućica. U naselju Mukinje trenutno postoji 17 zgrada sa ukupno 121 stambenom jedinicom. Predstavnici NP Plitvička Jezera obavijestili su djelatnike Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje da su zgrade u naselju Mukinje u izvanrednom stanju, a o održavanju se brinu djelatnici NP-a. Nakon prvotne inspekcije stanja stambenih jedinica na području Općine Plitvička Jezera, kao i utvrđivanja činjenica o zgradama u naseljima Jezerce i Mukinje, poput broja stambenih jedinica, ali i korisnika koji u njima stanuju, sudionici sastanka usuglasili su stajališta u prvom zaključku koji pretpostavlja slanje općih uputa korisnicima stanova u navedenim naseljima. Opće upute o ostvarenju eventualnih prava na stambeno zbrinjavanje, načinu postupanja i tijeku cjelokupne procedure, Ured državne uprave u Ličko – senjskoj županiji treba poslati Nacionalnom parku Plitvička Jezera. Slijedom navedenog, kao i po završetku dostave svojevrsnih uputa od strane UDU-a Ličko – senjske županije, Nacionalni park Plitvička Jezera pristupit će provjeri korisnika te će ih uputiti u dostavu informacija i dokumenata koji će se koristiti u svrhu daljnjeg stambenog zbrinjavanja na području naselja Jezerce i Mukinje. Ovdje navedena procedura provodi se u svrhu raščlanjivanja prava korisnika, kao i statusa pojedinih vlasničkih prava nad navedenim stambenim jedinicama. Drugi zaključak oko kojeg su se sudionici sastanka usuglasili pretpostavlja dostavu cjelovitog popisa stambenih jedinica koje bi preuzeo Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Popis stambenih jedinica dostavit će Nacionalni park Plitvička Jezera. Zaključno, potrebno je, u što kraćem roku, da imenovani jedinstveni upravitelj  počne upravljati objektima na području naselja Jezerce i Mukinje, te sa pripadajućom 171 stambenom jedinicom. Imenovani upravitelj obavljao bi poslove vezane uz komunikaciju sa Uredom za graditeljstvo na području Ličko – senjske županije, predaju elaborata, pravno povezivanje (provjera vlasništva stambenih jedinica prije predaje DUOSZ-u) i slično. Po imenovanju upravitelja, slijedi analiza procesa plaćanja pričuve te razrada procedure naplate.

Pisane vijesti