Uklanja se bespravna gradnja na području Splitsko-dalmatinske županije

Na području Splitsko-dalmatinske županije započelo je uklanjanje bespravne gradnje koje će trajati narednih desetak dana. Građevinski inspektori obilaze područje u općini Donja Podstrana, gdje je utvrđeno da je jedan investitor u potpunosti uklonio svoju bespravnu gradnju. Riječ je o  armiranobetonskom platou koji je izgrađen bez izvršne odnosno pravomoćne građevinske dozvole na lokaciji u Strožancu, Podstrana na pomorskom dobru na dijelu k.č.br. 5183/5 i dijelu k.č. 6298/5 k.o. Donja Podstrana. Drugi investitor obvezao se da će također sam ukloniti bespravno izgrađen armiranobetonski plato sa drvenom i metalnom nadstrešnicom i metalnim stepeništem koje su izgrađene na pomorskom dobru  na k.č.br. 5183/1 k.o. Donja Podstrana. 

Građevinski inspektori prate tijek uklanjanja na terenu te će po potrebi uključiti ugovornog izvođača. O tijeku uklanjanja ostalih bespravno sagrađenih građevina koje će biti obuhvaćene ovom akcijom građevinske inspekcije obavijestit ćemo vas naknadno.
 
Spomenimo i to kako Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja putem građevinske inspekcije kontinuirano nadzire uklanjanja nezakonito izgrađenih građevina diljem cijele Republike Hrvatske. Tijekom 2017. godine uklonjene su 316 bespravne građevine. Većinu su uklonili sami vlasnici odnosno investitori, jer je to za njih povoljnije nego kada uklanja ugovorna tvrtka građevinske inspekcije.

Od većih akcija uklanjanja ističemo ona krajem listopada i početkom studenog 2017. godine kada su uklonjene 33 nezakonito izgrađene građevine na pomorskom dobru – Žnjanski plato u Splitu. Također, tijekom 2018. godine uklanjale su se bespravne gradnje u Istri (objekti većinom građeni na području Općine Vodnjan u naselju Peroj).

Ujedno, građevinska inspekcija Ministarstva tijekom 2017. godine je uz ostale predstavke i prijave početka građenja (10.500) zaprimila i više od 4.000 prijava bespravne gradnje. Odrađeno je preko 10.300 inspekcijskih pregleda i doneseno je oko 3.800 različitih rješenja.

Od 2013. godine raste broj prijava o početku građenja na temelju akata za građenje (građevinska dozvola i glavni projekt za građenje jednostavnih građevina), a smanjuje se broj prijava o nezakonitom građenju, što ukazuje na postepeno poboljšanje stanja u području zakonitosti građenja. Na primjer, 2012. godine od ukupno zaprimljenih 11.000 prijava, oko 6.000 se odnosilo na prijave bespravnog građenja te oko 5.000 prijava početka građenja.  2017. godine od ukupno oko 15.000 prijava, 10.500 je prijava početka građenja a 4.000 prijava bilo je o nezakonitom građenju.

Isto tako, 2011. godine od svih nadziranih gradilišta oko 80% su bila nezakonita, a 2017. godine njih oko 50%.

Prezentacija o radu građevinske inspekcije s naglaskom na organizirane akcije uklanjanja tijekom 2017. godinePisane vijesti | Informacija | Građevinska inspekcija