Ustavni sud: Prijedlog za ocjenu ustavnosti članka 81. ZURVI-a neosnovan

Slika /arhiva-midim//arhiva/2013/07/1130414_65853385.jpg
Ustavni sud Republike Hrvatske na sjednici održanoj 15. listopada 2014. donio je Rješenje kojim ne prihvaća prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom članka 81. Stavka 2., 3., 4., 5. I 6 Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 94/13.). Nakon razmatranja podnesenog prijedloga, sadržaja osporenog članka 81. stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ZURIV-a i ZURIV-a u cjelini, sadržaja očitovanja Vlade Republike Hrvatske te zakonskog uređenja istog pravnog područja koje je prethodilo ZURIV-u, Ustavni sud utvrdio je da prijedlog nije osnovan. Rješenje Ustavnog suda pročitajte ovdje.

Pisane vijesti