Vlada donijela Odluku o raspodjeli sredstava iz europskog Fonda solidarnosti

Slika /slike/Ministar/IMG_4659_image-4.JPG

Vlada je na današnjoj sjednici usvojila odluku kojom se utvrđuje način raspodjele 319,19 bespovratnih milijuna eura iz Fonda solidarnosti EU, odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa. Time je stvoren pravni okvir za raspodjelu i nadzor nad trošenjem novaca a definirana su i provedbena tijela po resorima za raspodjelu sredstava.

Odlukom o načinu raspodjele sredstava određeno je da će nacionalno koordinacijsko tijelo za provedbu biti Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Također, tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa prema zaduženjima iz svoje nadležnosti su: Ministarstvo gospodarstva i održivoga razvoja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija, Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (prema zaduženjima iskazanim u Prilogu II). 

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (SAFU) određuje se kao neovisno revizorsko tijelo za provedbu odluke.

Podsjetimo, nakon serije potresa koji su od dana 28. prosinca 2020. godine pogodili šire područje s epicentrom u blizini Petrinje, Republika Hrvatska je, sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 18. ožujka 2021. zatražila dodjelu  bespovratnih sredstava  iz Fonda solidarnosti Europske unije za saniranje posljedica prouzročenih potresom. 
 
Temeljem zahtjeva Republike Hrvatske, Europska komisija predložila je Europskom parlamentu i Vijeću dodjelu bespovratnih sredstava u iznosu od 319.192.359,00  eura, od čega je  do sada isplaćen predujam u iznosu od 41.325.507,00 Eura. 
 
Kako bi se ostvarili uvjeti za isplatu preostalog dijela dodijeljenih sredstava, Europska komisija je 15. listopada 2021. godine uputila zahtjev Republici Hrvatskoj da najkasnije do 26. studenoga dostavi ispunjene obrasce za korištenje sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije i to: 
 

Dakle, ovom današnjom Odlukom Vlade definiraju se traženi prilozi (Prilog 1 i Prilog 2) kako bi Europska komisija mogla do kraja 2021. godine isplatiti Republici Hrvatskoj preostalih 277.866.852,00 milijuna eura.  
 

Od uplate sredstava kreće rok od 18 mjeseci za realizaciju 

Kada Komisija uplati kompletni iznos od 319,19 milijuna eura, kreće rok od 18 mjeseci unutar kojeg se mora opravdati iznos potrošenih novaca.

Sa današnje sjednice Vlade, sva dokumentacija biti će upućena prema Bruxellesu od kojeg se ubrzo očekuje i formalna odluka. Slijedi uplata sredstava u državni proračun, a zatim će ministar financija po resorima raspodijeliti iznos za sanaciju.

Spomenimo i kako je za štetu nastalu kao posljedica potresa iz ožujka 2020., nakon predujma uplaćenog krajem kolovoza 2020. godine, u prosincu 2020. godine Europska komisija uplatila u proračun Republike Hrvatske preostali dio novčane pomoći iz Fonda solidarnosti EU, što ukupno iznosi 683 milijuna eura.

Prvi pozivi na dostavu projektnih prijedloga objavljeni su već u siječnju 2021. godine. Resorna ministarstva i provedbena tijela dosad su objavila 13 poziva za obnovu zgrada iz područja obrazovanja, kulturne baštine, prometne infrastrukture i zdravstva, te za potrebe osiguranja privremenog smještaja a sredstva izravno povlače i Grad Zagreb i susjedne županije. Po tim je pozivima, do kraja listopada zaprimljeno ukupno 436 projektnih prijedloga u vrijednosti od 11 milijardi kuna te je sklopljeno 255 ugovora u vrijednosti od 7,9 milijardi kuna, što uključuje financiranje iz Fonda solidarsnoti EU, ali i drugih izvora.

Od ugovorenih projektnih prijedloga u ukupnoj vrijednosti 11 milijardi kuna, od kojih se iz Fonda solidarnosti Europske unije financira udio od 6,1 milijarde kuna, podneseni su zahtjevi za naknadnu sredstava u visini 231 milijun kuna te su isplaćena 43.683.920,21 kuna.
 

Pisane vijesti | Informacija | Obnova