Vlada donijela Program stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije gradnjom 36 višestambenih zgrada

Slika //slike/press/VRH_Sjednica_28.6.2023..jpeg

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Program stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije gradnjom 36 višestambenih zgrada s ukupno 666 stambenih jedinica. Radi se o 20 zgrada u Sisku, osam zgrada u Petrinji, dvije zgrade u Topuskom te po jednoj zgradi u Glini, Lekeniku, Kutini, Jasenovcu, Sunji i Hrvatskoj Kostajnici.

​S obzirom na velik broj oštećenih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada s ukupno 2442 jedinica koje je petrinjski potres devastirao i time značajno umanjio stambeni fond na području Sisačko-moslavačke županije, program privremenog stambenog zbrinjavanja provodi se u svrhu zbrinjavanja onih sugrađana kojima obnova njihovih domova nije završila. Po završetku obnove od potresa, planirana gradnja pridonijet će stvaranju uvjeta za revitalizaciju Sisačko-moslavačke županije rješavanjem stambenog pitanja mladih obitelji i deficitarnih kadrova, a posljedično i gospodarskom razvoju, povratku stanovništva, ostanku mladih obitelji i povećanju kvalitete života na tom području.
 
Nedavno je započela gradnja sedam zgrada u Sisku, a idući tjedan počinje gradnja na dodatne dvije zgrade u Sisku te po jedne u Kutini, Jasenovcu i Sunji. Plan je da do kraja ožujka krenu radovi  izgradnje za 21 zgradu, a da se za preostalih 15 zgrada pokrene javna nabava za izvođenje radova u prvoj polovici travnja. Daljnji tijek izgradnje ovisi o postupcima javne nabave te interesu građevinske operative.
 
 

Općini Pirovac darovana državna nekretnina vrijedna 14,9 milijuna eura 


Vlada je na današnjoj sjednici usvojila i Odluku o darovanju nekretnine Općini Pirovac u svrhu izgradnje Poduzetničke zone Torine. Radi se o zemljištu površine 133.357 četvornih metara, tržišne vrijednosti 14.940.000,00 eura.
 
Prihvaćanjem darovane nekretnine Općina Pirovac obvezuje se darovanu nekretninu privesti namjeni, odnosno infrastrukturno opremiti poduzetničku zonu u roku od pet godina od dana sklapanja Ugovora o darovanju.
 
Konkretno, radi se o opremanju nekretnine energetskom infrastrukturom (struja, javna rasvjeta, plin, plinska podstanica, priključci na javnu mrežu i/ili izgrađena trafostanica i drugi energetski priključci); komunalnom infrastrukturom (opskrba vodom, vodovodne i oborinske instalacije, kanalizacija i odvodnja - fekalna, oborinska, tehnološka, priključci na javnu mrežu); prometnom infrastrukturom (pristupne ceste, ceste unutar poduzetničke zone, odnosno poduzetničke potporne institucije, parkirališta, utovarne rampe i dr.) i komunikacijskom infrastrukturom (telefonska i internetska, radio, TV mreža i dr.).

 

Pisane vijesti | Informacija