Vlada prihvatila izmjene i dopune Zakona o najmu stanova

Na današnjoj sjednici Vlade Republike Hrvatske prihvaćen je Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o najmu stanova, kojeg je izradilo Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja te je upućen u daljnju saborsku proceduru. Izmjenama Zakona rješava se problem star 20 godina, postižući ravnotežu između suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca, te se ispunjavaju obveze iz spora pred Europskim sudom za ljudska prava.

Vlasnici stanova (najmodavci) dobivaju točan dan kada mogu u potpunosti slobodno raspolagati svojom nekretninom, a do tada im se postupno povećava zaštićena najamnina, smanjujući jaz u odnosu na tržišnu. Zaštićeni podstanari pet godina zadržavaju status zaštićenog najmoprimca i nakon toga, još pet godina dobivaju državnu subvenciju pri plaćanju tržišne najamnine.

Glavna zamjerka Europskog suda za ljudska prava upravo je neograničeno trajanje ugovora o najmu, uslijed čega odnos najma može trajati "kroz dvije, ponekad čak i tri generacije"; nepostojanje odgovarajućih procesnih jamstava putem kojih bi vlasnici stanova (najmodavci) mogli ostvariti zaštitu vlastitih interesa, odnosno koja bi omogućila postizanje ravnoteže između suprotstavljenih interesa najmodavaca i najmoprimaca te niska najamnina, čiji je iznos u očitom nerazmjeru s visinom tržišne najamnine.

Predloženim izmjenama Zakona o najmu stanova, uređuje se postupno povećanje iznosa zaštićene najamnine u razdoblju od pet godina od stupanja zakona na snagu. Nakon tih pet godina prestaje status zaštićenih najmoprimaca. "Dakle, najmoprimcima će se u razdoblju od pet godina postupno povećavati iznos najamnine, što i dalje nije u visini s tržišnom.

Propisuje se pravo na subvenciju slobodno ugovorene najamnine najmoprimcima i zaštićenim podstanarima čiji je neto dohodak po članu domaćinstva manji ili jednak od polovine prosječne plaće u Hrvatskoj za proteklu godinu.

Uređuje se i obveza plaćanja razlike između slobodno ugovorene najamnine i zaštićene najamnine za korisnike stanova temeljem propisa o pravima hrvatskih branitelja i primatelja stalne socijalne pomoći.

Dakle, država će se pobrinuti za socijalne slučajeve i nitko neće ostati na cesti. Ostalima će se još pet godina subvencionirati najam drugog stana.  

Predloženi zakon predviđa pravnu zaštitu najmodavca i zaštićenog najmoprimca u slučaju otkaza ugovora o najmu stana.

Predloženim zakonom otkloniti će se nedostaci postojećeg zakonodavstva kako je to u presudi Statileo protiv Republike Hrvatske utvrdio Europski sud za ljudska prava i otkloniti potencijalne posljedice za RH zbog ne provođenja odluke Europskog suda za ljudska prava.

Riječ je o presudi iz 2014. godine koji je Sergej Statileo podnio protiv Hrvatske Sudu na temelju Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda za povredu vlasničkih prava zbog  nemogućnost da naplati odgovarajuću najamninu. Sud je odlučio da mu Hrvatska treba isplatiti 10.550 eura.

Nakon te presude određeni broj vlasnika stanova u kojima su zaštićeni najmoprimci podnio je i tužbene zahtjeve za financijskom naknadom pred hrvatskim sudovima.
 

 

 


 Pisane vijesti | Informacija | Stambeno zbrinjavanje