Vlada trajno rješava stambeno pitanje svim građanima Republike Hrvatske kojima su kuće srušene ili oštećene u klizištima

Vlada Republike Hrvatske je na današnjoj sjednici donijela Odluku o kriterijima i načinima za stambeno zbrinjavanje stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene zbog klizanja tla na području Hrvatske Kostajnice i drugih područja u Republici Hrvatskoj. Ovom odlukom Vlada će trajno riješiti stambeno pitanje svim građanima Republike Hrvatske kojima su kuće srušene ili oštećene u klizištima. 

'Prije nekoliko mjeseci svjedočili smo urušavanju kuća u Hrvatskoj Kostajnici, u samo jednom danu tada smo donijeli odluku da ćemo pomoći tim građanima, ali i svima onima kojima su kuće srušene unatrag proteklih godina. Danas tu odluku finaliziramo. Moram napomenuti i da su građani Hrvatske Kostajnice privremeno zbrinuti odmah kad su ostali bez svojih kuća i u tijeku je realizacija trajnog rješenja. Ova Vlada učinit će sve da svi građani, kojima je to potrebno, budu u što kraćem roku stambeno zbrinuti, omogućit ćemo im novi dom', naglasio je ministar Štromar na današnjoj sjednici Vlade.

U svrhu pomoći ugroženom stanovništvu Hrvatske Kostajnice kojem je zbog klizanja tla dana 13. ožujka 2018. godine nanesena velika materijalna šteta, prvenstveno na obiteljskim kućama, radi čega je proglašena elementarna nepogoda, a u svrhu trajnog stambenog zbrinjavanja stanovnika Hrvatske Kostajnice ali i stanovnika drugih područja Republike Hrvatske čije su obiteljske kuće i druge stambene zgrade klizanjem tla uništene, teško oštećene ili trajno ugrožene, te uklanjanja ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada, Vlada Republike Hrvatske, donijela je Zaključak kojim se određeno stambeno zbrinjavanje stanovnika obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene na području Hrvatske Kostajnice i u drugim područjima u Republici sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske.

Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja u suradnji sa Ministarstvom financija i Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje izradilo je Prijedlog odluke kojom se propisuje da će Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja i Agencija za pravni promet nekretnina obavljati pravne i administrativne poslove vezane uz zbrinjavanje stanovnika obnovom oštećenih zgrada čiji je popravak moguć i isplativ, darovanjem vlasniku druge zgrade odnosno stana koju Republika Hrvatska u tu svrhu kupi ili izgradi ako popravak zgrade nije moguć ili isplativ ili ako se oštećena zgrada nalazi na zemljištu koje nije stabilizirano, samo ako nije moguće zbrinjavanje obnovom oštećenih zgrada ili darovanjem zgrade ili stana u vlasništvu Republike Hrvatske.

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje obavljati će pravne i administrativne poslove vezane za darovanje druge useljive zgrade odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske ako je zgrada uništena, popravak zgrade nije moguć ili isplativ ili ako se oštećena zgrada nalazi na zemljištu koje nije stabilizirano, u skladu s raspoloživim fondom kojim raspolaže Republika Hrvatska, vlasniku zgrade koji je u trenutku pojave klizišta stanovao ili imao prijavljeno prebivalište ili boravište u uništenoj ili oštećenoj zgradi, te poslove na zbrinjavanju stanovnika zgrada koji nisu vlasnici tih zgrada ili članovi kućanstva vlasnika te zgrade, a u toj zgradi stanuju na temelju ugovora o najmu.

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije procijenilo da ukupna šteta na obiteljskim i višestambenim zgradama i gospodarskim građevinama fizičkih osoba, koje su oštećene tijekom pojave klizišta u Hrvatskoj Kostajnici, iznosi 4.926.144,80 kuna.

U svrhu stambenog zbrinjavanja ugroženih kategorija stanovnika na području Hrvatske Kostajnice potrebno je osigurati sredstva u iznosu od 2.500.000 kuna u 2018. godini. Osim navedenog, za uklanjanje ostataka oštećenih zgrada na području Hrvatske Kostajnice procjenjuje se da će u 2018. godini biti potrebno osigurati i dodatnih 1.000.000 kuna.

Za sanaciju štete na obiteljskim kućama i višestambenim zgradama u drugim dijelovima Republike Hrvatske procjenjuje se da će biti potrebno osigurati još 2.500.000 kuna u 2018. godini, te dodatnih 5.000.000 kuna u 2019. godini.Pisane vijesti | Informacija | Klizišta