​Vlada usvojila odluku o prodaji stanova u vlasništvu RH te dvjema uredbama pojednostavila procedure stambenog zbrinjavanja

Slika //slike/Opcenito/VRH_2362-01.jpeg

Vlada je na današnjoj sjednici prihvatila odluku i dvije uredbe u ingerenciji Ministarstva koji se odnose na prodaju stanova u vlasništvu RH te pojednostavljivanje procedure stambenog zbrinjavanja na potpomognutim područjima.

Vlada je donijela izmjenu Odluke o prodaji stanova u vlasništvu RH  iz srpnja 2021. godine, budući je u međuvremenu Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje i obnovu (SDUOSZ) prestao s radom i integriran je u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, pa je stoga i nadležnost za rješavanje i prodaju stanova u državnom vlasništvu prešla u resor ministarstva.
 
Ujedno, u prosincu 2023. godine stupio je na snagu novi Zakon o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske kojim su poslovi upravljanja stanovima i poslovnim prostorima u vlasništvu RH povjereni trgovačkom društvu Državne nekretnine d. o. o.  Temeljem tog zakona Ministarstvo prenosi Državnim nekretninama u rješavanje 1.528 zahtjeva koji su bili podneseni temeljem ranijih odluka o prodaji stanova. Prodajom nekretnina, 90 posto sredstava bit će prihod državnog proračuna, a 10 posto prihod Državnih nekretnina. Zahtjeve za prodaju stanova u vlasništvu RH na potpomognutom području nastavit će rješavati Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a novac od prodaje tih stanova bit će prihod državnog proračuna Republike Hrvatske u cijelosti.
 
Vlada je donijela i Uredbu o kriterijima za bodovanje prijava stambenog zbrinjavanja a na temelju Zakona o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Izmjene se odnose na omogućavanje lakšeg pristupa stambenom zbrinjavanju  prvenstveno članova obitelji smrtno stradalog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata ili pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, uvodi se bodovanje prijava podnositelja i članova kućanstva koji imaju status hrvatskog ratnog vojnog invalida te je žrtava nasilja u obitelji. Dosadašnja iskustva pokazala su da je kroz izmjenu kriterija za bodovanje prijava za redovno stambeno zbrinjavanje žrtvama obiteljskog nasilja kao posebnoj kategoriji potrebno omogućiti lakši pristup ostvarivanju prava na stambeno zbrinjavanje.
 
Uredbom se povećava broj bodova za prijave podnositelja mlađe životne dobi te se uvodi bodovanje po kriteriju namjere nastanjenja na potpomognuto područje radi poticanja ostanka i naseljavanja.  Također, povećava se broj bodova vezano za status prognanika, povratnika ili izbjeglice (s 10 na 20 bodova) te se uvodi bodovanje prijava koje su podnijeli bivši nositelji stanarskog prava koji do sada nisu ostvarili pravo na stambeno zbrinjavanje, u čijem slučaju se prijava može bodovati jednokratno s 30 bodova.  
 
Na današnjoj sjednici Vlade donesena je i Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima kojom se utvrđuje prodajna cijena obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sukladno propisu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima. Trenutačno je na snazi Uredba o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu kojima upravlja Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje („Narodne novine“, broj 24/19.) koji je prestao s radom i poslove je preuzela Uprava za stambeno zbrinjavanje.
 
Prijedlogom Uredbe o prodajnoj cijeni obiteljske kuće ili stana u državnom vlasništvu na potpomognutim područjima, usklađuje se nadležnost tijela državne uprave te se usklađuje iznos osnovice za izračun prodajne cijene u kunama s iznosom u euru pa osnovica sada iznosi 796,34 eura umjesto dosadašnjih 6.000,00 kuna (etalonska cijena građenja) po četvornome metru površine.
 
Uredba omogućava ponovno podnošenje zahtjeva za otkup u slučajevima u kojima je sa kupcem bio raskinut kupoprodajni ugovor. Prema dosadašnjoj Uredbi takva mogućnost nije postojala pa su kupci sa kojima je raskinut kupoprodajni ugovor stambenu jedinicu mogli koristiti kao najmoprimci bez mogućnosti ponovnog podnošenja zahtjeva za otkup.
 
Preciziraju se kriteriji umanjenja u odnosu na starost građevina, pripadnost nekretnina skupinama potpomognutih područja, za jednokratno plaćanje cijene te se definira koje nekretnine ne ulaze u ruralna područja u smislu ove Uredbe.
 
 
 

Pisane vijesti | Informacija | Državna imovina