Vlada usvojila Program klizišta i pet odluka iz nadležnosti Ministarstva

Slika slike/press/VRH_Sjednica_28.6.2023..jpeg

​Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Program ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj i donijela odluke o dodjeli sredstava za pomoć Sisačko-moslavačkoj županiji i Gradu Glini. U svrhu realizacije strateškog projekta izgradnje novog KBC Osijek donesene su dvije odluke o zamjeni nekretnina, a u svrhu rekonstrukcije - sanacije i proširenja odlagališta otpada „Petrovačka dola“ Gradu Vukovaru donesena je odluka o darovanju državne nekretnine.

Vlada je usvojila Program ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj kojeg je izradilo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Donesenim Programom ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj utvrđuju se kriteriji i načini stambenog zbrinjavanja stanovnika zgrada i uklanjanje ostataka porušenih obiteljskih kuća i drugih stambenih zgrada koje su uništene ili oštećene klizištima na području Republike Hrvatske na području županija od I do III stupnja razvijenosti, određuju kriteriji i načini uspostave kontinuiranog praćenja i ranog upozoravanja na pomake klizišta koji ugrožavaju građevine na klizištima u svrhu provedbe pravodobne evakuacije ugroženih stanovnika te rješavanja privremenog i trajnog smještaja stanovnika porušenih i/ili oštećenih zgrada.

Načini trajnog stambenog zbrinjavanja

Na stabiliziranom zemljištu (sanirano i osigurano klizište koje provodi JLS) isplaćuje se novčana pomoć korisniku Programa ili se pristupa organiziranoj obnovi ili izgradnji zamjenske zgrade
 
U slučaju da klizište nije stabilizirano odnosno sanirano stambeno zbrinjavanje provodi se:
  • darovanjem vlasniku druge useljive zgrade, odnosno stana u vlasništvu Republike Hrvatske, JLS ili JP(R)S, na području JLS na kojoj se nalazi klizištem uništena zgrada ili na području JLS koja graniči s JLS na kojoj se nalazi uništena zgrada
  • nabavom na tržištu i darovanjem postojeće kuće ili stana odgovarajuće veličine
  • izgradnjom i darovanjem zamjenske stambene zgrade na lokaciji uništene zgrade na zemljištu u vlasništvu korisnika Programa, JLS, JP(R)S ili Republike Hrvatske
  • isplatom novčane pomoći korisniku Programa za izgradnju ili kupnju zamjenske zgrade u visini procijenjene vrijednosti nekretnine na koju bi korisnik imao pravo prilikom nabave na tržištu na području JLS.

U svim slučajevima planira se i opremanje zgrada nužnim namještajem i opremom.

Radi uspostave ranog upozoravanja stanovnika uvodi se monitoring klizišta, tj. planira se izvršiti preglede novo prijavljenih ugroženih lokacija te utvrditi da li se radi o pojavi klizišta ili o “lokanoj nestabilnosti tla“.

Programom za tri godine planirana su sredstva za stambeno zbrinjavanje u iznosu 1.194.504,00 EUR, a za uspostavu monitoringa klizišta 705.000,00 EUR. Sveukupno je za provedbu Programa planirano  1.899.504,00 eura za tri godine.

Odluke o dodjeli sredstava za pomoć

Sisačko-moslavačkoj županiji Vlada je osigurala dodatnu pomoć u iznosu od 7.000.000,00 EUR za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području.

U proteklom razdoblju Sisačko-moslavačka županija provela je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za obnovu objekata javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području. Na navedeni poziv prijavio se ukupno 41 prijavitelj sukladno propisanim uvjetima te je provedena administrativna obrada i provjera zahtjeva. Ukupna sredstva potrebna za obnovu i sanaciju objekata prema priloženoj dokumentaciji iznose 12.698.444,51 EUR. S obzirom na stvarno utvrđene potrebe za obnovu, a kako se bi se u cijelosti obnovili objekti javnih vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačkoj županiji bilo je potrebno osigurati dodatnih 7.000.000,00 EUR.  

Vlada je odobrila Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da osigura pomoć Gradu Glini u iznosu od 100.000,00 EUR za financiranje troškova vezanih za opskrbu stanovništva pogođenog potresom pitkom vodom na širem području Grada Gline.

Grad Glina radi na iznalaženju dugoročnog rješenja za opskrbu pitkom vodom, a većina kućnih priključaka previđena je u sklopu izgradnje distributivne mreže čije financiranje je ugovoreno kroz NPOO i uskoro se očekuje pokretanje postupka javne nabave za izgradnju vodovodne mreže u duljini od 30 km. Kako navedeni projekt neće pokriti sve potrebne korisnike pokrenut je program izrade trajnih spremnika vode u svrhu osiguravanja pitke vode kućanstvima, a trenutno je u izradi tridesetak takvih spremnika na području Grada Gline uz činjenicu da je na određenim mjestima nestanak vode iz postojećih bunara direktna posljedica potresa.
 
Vatrogasna zajednica Grada Gline trenutno opskrbljuje 117 kućanstava pogođenih potresom pitkom vodom obzirom da isti nisu spojeni na javnu vodoopskrbnu mrežu, a procijenjeni polugodišnji trošak opskrbe iznosi cca 90.000,00 EUR. Kako Grad Glina nije u mogućnosti osigurati sredstva za gore navedene namjene Vlada je donijela odluku odluku o financijskoj pomoći za opskrbu pitkom vodom stanovništva pogođenog potresom do kraja ove godine. 

Zamjena nekretnina radi izgradnje Kliničkog bolničkog centra Osijek 

Odlukama o zamjeni nekretnina rješava se pitanje iznalaženja zemljišta na kojem bi se gradio Klinički bolnički centar Osijek (dalje KBC) i novi Zavod za hitnu medicinu Osječko - baranjske županije.

KBC je potpisao Ugovor o bespovratnim sredstvima za Projekt KK 10.1.3.04.0001 „Priprema strateškog projekta izgradnje novog KBC-a Osijek“, ukupne vrijednosti 4.684.318,80 €, kojem je namjena izrada projektne dokumentacije za izgradnju potpuno novog KBC-a na novoj lokaciji. Radi realizacije strateškog projekta KBC je u obvezi ishoditi vlasništvo nad zemljištem pogodnim za realizaciju projekta. Kroz postupanje kao najpogodnija lokacija za smještaj novog KBC-a utvrđena je lokacija u jugoistočnom dijelu Grada, iznad zaobilaznice, u neposrednoj blizini trgovačkih centara i sportskog kompleksa Gradski vrt. Čestice su u vlasništvu Poljoprivrednog instituta i manjim dijelom Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek.

Sedam čestica u vlasništvu Republike Hrvatske koje ulaze u zamjenu imaju ukupnu površinu 154.276 m², a vrijednost im iznosi 8.798.239,68 eura. 23 čestice u vlasništvu Poljoprivrednog instituta koje ulaze u zamjenu imaju ukupnu površinu 135.693 m². Od toga, četiri čestice površine 14.371 m², predviđene su za izgradnju novog Zavoda za hitnu medicinu i njihova vrijednost iznosi 1.568.580,28 eura. Ostalih 19 čestica, površine 121.322 m², predviđen je za izgradnju novog KBC-a, i njihova vrijednost iznosi 8.864.778,51 eura. Ukupna tržišna vrijednost čestica u vlasništvu Poljoprivrednog instituta iznosi 10.433.385,79 eura. Kako je vrijednost čestica u vlasništvu Poljoprivrednog instituta veća za 1.635.119,11 eura, Republika Hrvatska obvezat će se isplatiti tu razliku.

Tri čestice u vlasništvu Centra za pružanje usluga u zajednici Osijek koje ulaze u zamjenu imaju površinu 28.836 m² tržišne vrijednosti 2.940.000,00 EUR. Za te čestice se neće isplaćivati razlika, budući da se Centar, kao ustanova  kojoj je osnivač Republika Hrvatska, odrekao potraživanja iste.

Po sklapanju ugovora o zamjeni i upisu vlasništva Republike Hrvatske, istima će se raspolagati na način da će se Osječko-baranjskoj županiji darovati čestice predviđene za gradnju novog Zavoda za hitnu medicinu, a KBC-u one predviđene za gradnju novog KBC-a.

Gradu Vukovaru darovana nekretnina 

Temeljem zahtjeva Grada Vukovara Vlada je na današnjoj sjednici donijela Odluku o darovanju državne nekretnine u svrhu rekonstrukcije - sanacije i proširenja odlagališta otpada „Petrovačka dola“ Vukovar tržišne vrijednosti 1.690.000,00 EUR.

Razlog planiranja proširenja je nedovoljan kapacitet za odlaganje otpada do izgradnje Centra za gospodarenje otpadom jer je odlagalište gotovo popunjeno. Također, planira se i rekonstrukcija objekata gospodarenja otpadom u sklopu postojećeg odlagališta neopasnog otpada „Petrovačka dola". 

Ovom odlukom nekretnina se daruju Gradu pod uvjetom da se isti u svojstvu vjerovnika odrekne svih potraživanja prema Republici Hrvatskoj, a darovanu nekretninu mora privesti utvrđenoj namjeni u roku od pet godina od dana sklapanja ugovora o darovanju.
 

Pisane vijesti | Informacija | Klizišta