Za energetsku obnovu kuća i zgrada osigurano dodatnih 225 milijuna eura nacionalnih sredstava

Slika ///slike/press/VRH_Sjednica_28.6.2023..jpeg

Vlada je na današnjoj sjednici donijela Zaključak kojim se za energetsku obnovu obiteljskih kuća i višestambenih zgrada osigurava dodatnih 225 milijuna eura iz nacionalnih sredstava.

Energetska obnova zgrada pridonosi značajnom smanjuju troškova grijanja kućanstava, tvrtki i javnih ustanova, čime se povećava njihov raspoloživi dohodak.

Predstavljajući Zaključak, ministar Bačić napomenuo je da je zgradarstvo najveći potrošač energije u Hrvatskoj koje troši 50 posto ukupne potrošnje energije, dok sektor prometa naprimjer troši tek 30 posto. U emisiji stakleničkih plinova zgrade sudjeluju s 15 posto pa je zbog dekarbonizacije nužno ubrzati energetsku obnovu zgrada.

Osim toga, energetska obnova zgrada smanjuje potrebe za uvozom energenata, čime se smanjuje izloženost zemlje od poremećaja na globalnom energetskom tržištu uslijed raznih kriza ili ratova. 

Današnjim Zaključkom Vlade određeno je da se prihodima od prodaje emisijskih jedinica stakleničkih plinova u naredne dvije godine osiguraju sredstva u iznosu od 120 milijuna eura za eneregetsku obnovu obiteljskih kuća, 25 milijuna eura za energetsku obnovu obiteljskih kuća građana u riziku od energetskog siromaštva te 80 milijuna eura za energetsku obnovu višestambenih zgrada. 

Ukupno je, dakle, riječ o 225 milijuna eura nacionalnih sredstava, rekao je potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić. 

Za obiteljske kuće, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost do kraja ove godine objaviti će uvjete za dodjelu poticaja za energetsku obnovu obiteljskih kuća, uključujući i onih oštećenih u potresu. Ukupna alokacija za obnovu obiteljskih kuća dakle iznosi 120 milijuna eura, što je najveći iznos koji je Vlada do sad osigurala za tu namjenu. Stopa sufinanciranja iznosit će do 60% za energetsku obnovu kuća koje nisu oštećene u potresu te do 80% za kuće oštećene u potresu. Također je u pripremi i program sufinanciranja za energetsku obnovu kuća građanima koji su u riziku od energetskog siromaštva, a troškovi radova na takvim objektima bit će financirani u cijelosti. Nakon što budu poznati svi uvjeti javnih poziva, građani će imati dovoljno vremena da pripreme svoje projekte jer će sa zaprimanjem zahtjeva Fond krenuti u prvom kvartalu iduće godine. 

Za višestambene zgrade natječaj će se raspisati 2024. godine. 

Ministar Bačić je podsjetio da je prijedlogom Dodatka NPOO-a uz osiguranih 789 milijuna eura za komponentu 6.1 Obnova zgrada predloženo povećanje alokacije za 1,241 milijardi eura čime se ukupna alokacija za dekarbonizaciju zgrada penje na 2 milijarde eura. Za energetsku obnovu zgrada oštećenih u potresu iz europskih sredstava biti će osigurano 1,52 milijardi eura dok je za energetsku obnovu zgrada neoštećenih u potresu predviđena alokacija od 414,5 milijuna eura.  

Dakle, do lipnja 2026. godine u Hrvatskoj se planira obnoviti 1,7 milijuna četvornih metara stambenog prostora čime ćemo pridonjeti dekarbonizaciji zgrada, smanjenju stakleničkih plinova ali i povećanju kućnog budžeta građana.  


Izvor: VLADA/MPGIPisane vijesti | Informacija | Energetska učinkovitost