Za prostorno uređenje područja naseljenog Romima potpisani ugovori s predstavnicima sedam gradova i općina

  • Slika /slike/Ministar/2023_11_07-image-2.jpg
  • Slika
  • Slika

Ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine danas je potpisao Ugovore o dodjeli financijske potpore za prostorno uređenje područja naseljenog Romima s predstavnicima sedam gradova i općina - Grad Grubišno Polje, Grad Đurđevac, Grad Čakovec, Općina Pribislavec, Općina Nedelišće, Općina Mala Subotica i Općina Petrijanec, čiji su projekti odabrani putem Javnog poziva za prostorno uređenje područja naseljenog Romima, kojeg je objavilo Ministarstvo 18. srpnja 2023. godine.

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva u svrhu dodjele financijske potpore bile su jedinice lokalne samouprave, a aktivnosti koje se financiraju jesu su izrada prostornih planova (urbanistički planovi uređenja - UPU)  i izrada projektno-tehničke dokumentacije (idejni projekt,  glavni  projekt, parcelacijski elaborat i druga tehnička dokumentacija) za potrebe ishođenja akata za gradnju.
 
U realizaciji Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu, za ove projekte isplatit će se 82.555,82 €.
 
Potpisivanju Ugovora nazočio je gosp. Veljko Kajtazi, zastupnik Hrvatskog sabora.
 
Lista odabranih projekata:
 
 
Podnositelj zahtjeva
 
Naziv projekta
Ugovorena vrijednost izrade dokumentacije s PDV-om   (€)
1. OPĆINA PRIBISLAVEC Izrada Geodetskog elaborata u svrhu formiranja gradilišta u k.o. Pribislavec 4.000,00
2. GRAD GRUBIŠNO POLJE Projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju nerazvrstane ceste NC 1000015, ul. Stalovica u Grubišnom Polju  
7.033,75
3. GRAD ĐURĐEVAC Projektna dokumentacija kružnog toka u naselju Stiska 8.062,91
4. OPĆINA NEDELIŠĆE Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste TR598 od državne ceste DC208 do naselja Parag u duljini od oko 600 m  
11.596,66
5. OPĆINA MALA SUBOTICA Izrada projektne dokumentacije za Društveni dom u Piškorovcu  
23.625,00
6. GRAD ČAKOVEC Dodatna dokumentacija za realizaciju Glavnog projekta uređenja prometnica u naselju Kuršanski Lug-Kuršanec  
8.912,50
7. OPĆINA PETRIJANEC Izrada geodetskih elaborata izvedenog stanja za nerazvrstane ceste u k.o. Vratno, u svrhu rješavanja imovinsko-pravnih odnosa  
19.325,00
UKUPNO 82.555,82 € 
 
 
 

Pisane vijesti