Za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom dosad odobreno 38,9 milijuna kuna

Slika /slike/Opcenito/potres-Sisak-Petrinja/HVZ (7).jpg

Ministarstvo je za radove hitne sanacije zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije dosad odobrilo 38.948.414,95 kuna. Riječ je o novčanoj pomoći od 12.000 kuna po svakoj samostalnoj jedinici u zgradi. Po Zakonu o obnovi zaprimljeno je 529 zahtjeva.

Temeljem Javnog poziva za dodjelu novčane pomoći za privremenu i nužnu zaštitu i popravak zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije iz lipnja 2020. godine, kojeg je raspisalo tadašnje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, zaprimljeno je 2.211 zahtjeva građana za dodjelu novčane pomoći. Riješena su 1.325 zahtjeva te je po predmetnim rješenjima građanima dosad odobreno 38.948.414,95 kuna.
 
Riječ je o novčanoj pomoći od 12.000 kuna po svakoj samostalnoj jedinici u oštećenoj zgradi za izvedene radove privremene zaštite zgrade odnosno sanacije dimnjaka, popravak ili zamjenu zabatnog zida, popravak dizala te nužnu privremenu zaštitu zgrade od utjecaja atmosferilija i uklanjanja/pridržanja opasnih dijelova zgrade.
 
Dodatno, Ministarstvo je izdalo i 1.348 zaključaka kojima se od podnositelja zahtjeva u pravilu tražila nadopuna dokumentacije priložene uz zahtjev.  Istovremeno, odbijeno je 76 zahtjeva zbog nepostojanja dokumentacije kojom se dokazuje da je podnositelj ovlašten podnijeti zahtjev, odnosno nedostavljanja iste u roku koji je određen zaključkom, potom zbog nedostavljanja dokaza o šteti te zbog ne postupanja u roku koji je određen zaključkom, odnosno zbog izostanka dostave dokumentacije određene zaključkom.
 
Obnova, odnosno uklanjanje oštećenih zgrada, gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresom, prema Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom, provodi se na temelju odluke koje donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Vlasnici i suvlasnici zgrada oštećenih u potresu na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, dana 22. ožujka 2020. godine, koji su bili vlasnici/suvlasnici na dan 22. ožujka 2020. godine ostvaruju pravo na: 
 
 • obnovu postojeće potresom oštećene zgrade 
 • uklanjanje zgrade i postojeće obiteljske kuće koja je izgubila mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da je urušena ili njezina obnova nije moguća 
 • gradnju zamjenskih obiteljskih kuća umjesto potresom uništenih postojećih kuća
 • novčanu pomoć
  • za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće zgrade 
  • za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade 
  • umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće
  • za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće zgrade.  
 
Obrasci zahtjeva dostupni su na web stranici Ministarstva. Popunjeni obrasci se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom dostavljaju osobno ili preporučenom poštom na adresu:

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
„Zahtjev – obnova nakon potresa“

Ulica Republike Austrije 20.
10000 Zagreb
 
Do 16. veljače 2021. godine, prema Zakonu o obnovi i Prvom programu mjera podnesena su ukupno 529 zahtjeva, od čega:
 
 • 74 zahtjeva za oslobođenje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće (obrazac 1)
 • 137 zahtjeva za obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 2)
 • 2 zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade (Obrazac 3)
 • 64 zahtjeva za uklanjanje potresom uništene postojeće obiteljske kuće (Obrazac 4)
 • 41 zahtjeva za gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 5)
 • 98 zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 6)
 • 61 zahtjeva za novčanu pomoć za konstrukcijsku obnovu potresom oštećene postojeće zgrade (Obrazac 7)
 • 17 zahtjeva za novčanu pomoć umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 8)
 • 35 zahtjeva za novčanu pomoć za troškove izrade glavnog projekta za rekonstrukciju potresom oštećene postojeće višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade, obiteljske kuće (Obrazac 9)

Izvođači, kao i stručne osobe koje će sudjelovati u samom procesu obnove i to u svojstvu operativnih koordinatora, revidenata, projektanta kao i financijsko-tehničke kontrole biti će odabrani putem natječaja za koji je priprema dokumentacije u tijeku. Daljnji proces organizirane obnove će se odvijati u skladu sa raspoloživim građevinskim kapacitetima.

Isto tako, 5. veljače 2021. godine donesen je Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije ("Narodne novine" broj 102/2010/21) kojim se prava na obnovu prenose i na Sisačko-moslavačku i Karlovačku županiju koje su najviše stradale u velikim potresima koji su se dogodili krajem prosinca 2020. godine, a gdje i do današnjeg dana tlo ne prestaje podrhtavati.

Uskoro se očekuje i donošenje novog Prvog programa mjera obnove koje će za građane značiti pojednostavljenje procedure u obnovi i smanjenje potrebne dokumentacije za prijavu. Odmah po donošenju tog dokumenta biti će dostupni i novi obrasci za prijavu koji će se odnositi i na stanovništvo pogođeno potresima i na području tih dviju županija. 
 
U tijeku je i izrada internetske aplikacije e-Obnova koja će proces od zaprimanja zahtjeva do realizacije obnove učiniti transparentnim, a podnošenje zahtjeva bržim i lakšim.
 
Informacije o obnovi zgrada oštećenih potresom te podnošenju zahtjeva mogu se dobiti svakim radnim danom od 9 do 14 sati u Sektoru za provođenje mjera ublažavanja posljedica elementarnih nepogoda na telefon 01/3782-117 ili putem e-pošte: potres@mpgi.hr


Pisane vijesti | Informacija | Obnova