Za sanaciju zgrada oštećenih potresom dosad odobreno više od 64,35 milijuna kuna

Slika /slike/Opcenito/grad.radnici.jpg

Za povrat utrošenih sredstava hitnih sanacija krovišta, dimnjaka, zabata i dizala, Ministarstvo je dosad riješilo ukupno 1.832 zahtjeva od zaprimljenih 2.183 te je odobren povrat sredstava u iznosu od 64.355.378,62 kuna.

Pravo na povrat novca za hitne sanacije 

Građani koji su samostalno sanirali štete na krovištima, dimnjacima, zabatima, dizalima i stubištima imaju pravo na povrat novca. Da bi se ostvarilo pravo na povrat novca valja: 

 • angažirati ovlaštenog inženjera koji će načiniti elaborat popravka 
 • angažirati izvođača radova 
 • angažirati ovlaštenoga građevinskog inženjera, odnosno ovlaštenog inženjera strojarstva  (bojler, plinske instalacije)  
 • čuvati originalne račune.  

Krajnji rok za predaju zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade je 31. prosinca 2022. godine, a za ostvarivanje tog prava nije potreban uvjet zakonitosti građevine.

Zahtjev ispunjen na OBRASCU 5 predaje vlasnik, suvlasnik, predstavnik suvlasnika, odnosno upravitelj višestambene ili poslovne zgrade. 

Zahtjev se predaje Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u Zagrebu, Ul. Republike Austrije 20: 
 
 • osobno u pisarnici  
 • poštom  na adresu Ul. Republike Austrije 20, Zagreb 
 • u Informativnom centru "Obnova" u Zagrebu: Ulica kneza Mislava 2.
 • u izmještenim uredima Ministarstva:  
  • Sisak: Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1;  
  • Petrinja: Trg Stjepana Radića 8; (tel: 044/555-292 i 044/555-298)
  • Glina: Trg bana Josipa Jelačića 2;  
 • pomoću aplikacije e-Obnova u sustavu e-Građani. 

Dodatno, od 3. svibnja 2021. godine Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavane započeo je sa radovima na Banovini. Prve aktivnosti odnose se na popravak nekonstruktivnih elemenata na području proglašenom katastrofom za koji je zaprimljeno više od 5 tisuća zahtjeva za prioritetni popravak obiteljskih kuća u 29 jedinica lokalne samouprave. Primarno se radi o oštećenjima dimnjaka i zabatnih zidova na kućama sa zelenim oznakama u kojima žive njihovi vlasnici te je cilj da se kuće osposobe za stanovanje prije slijedeće sezone grijanja. Više informacija dostupno je na: https://sduosz.gov.hr/​ 

Istovremeno, Ministarstvo je dosad zaprimilo 13.703 zahtjeva za obnovu ili uklanjanje građevina, gradnju zamjenskih kuća, dodjelu novčane pomoći ili oslobođenje od financijske obveze vlasnika. Izdano je 511 odluka o obnovi. 


Kako do obnove i povrata novčanih sredstava?

Vlada je 9. rujna 2021. godine usvojila novi program mjera obnove zgrada oštećenih potresom u pet županija kojim su korigirane cijene izvođenja radova zbog rasta cijena na tržištu i produljeni rokovi za predaju zahtjeva iz obnove.

Također, legalnost objekta više nije uvjet za ostvarivanje novčane pomoći za privremenu pomoć i hitne intervencije. 

U program mjera ugrađeni su rezultati studije u kojoj je provedena preliminarna identifikacija rizičnih geoloških procesa i pojava likvefakcije, vrtača i klizišta, izrađena u suradnji s Rudarsko-geološko- naftnim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. 

Prema novim mjerama, kod samoobnove obiteljske kuće na području proglašene katastrofe vlasnik obiteljske kuće moći će sam organizirati izradu elaborata i projektne dokumentacije i izvesti radove, a nadzor nad izvedenim radovima i isplatu obavit će Središnji državni ured za stambeno zbrinjavanje.

Također, dodatno su uređeni postupak privremene pohrane stvari i pitanje privremenog skladištenja građevinskog materijala i postupanje s njima.

Jasnije se definiraju sadržaji bitne tehničke dokumentacije u obnovi, završno izviješće nadzornog inženjera i pisana izjava izvođača u izvedbenim radovima te se dodatno uređuju potrebni elementi za sve ključne sudionike u obnovi i produljuju rokovi za podnošenje zahtjeva. 

Od sada će, osim za izradu glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade, građani mogu ostvariti novčanu pomoć za izradu projekta obnove konstrukcije zgrade i projekta za cjelovitu obnovu, a rok za podnešenje tog zahtjeva produžuje se do 31. prosinca 2030. 

Rok za predaju zahtjeva za novčanu pomoć za privremenu zaštitu potresom oštećene zgrade produljen je do 31. prosinca 2022., a zahtjev za uklanjanje potresom uništene višestambene, stambeno-poslovne i poslovne zgrade moći će predati do 31. prosinca 2025.


Sabor ovaj tjedan o obnovi

Hrvatski sabor ovaj bi tjedan trebao raspraviti izmjene Zakona o obnovi od potresa koje bi obnovu trebale ubrzati.

Zakon o obnovi od posljedica zagrebačkog i petrinjskog potresa mijenja se s ciljem da se obnova pojednostavi i ubrza, riješe 'uska grla' utvrđena u dosadašnjoj obnovi. Izmjenama će se građani osloboditi obveze da konstrukcijsku obnovu financiraju u 20 postotnom iznosu, u Zagrebu država preuzima na sebe 80 posto troška, Grad 20 posto, na Banovini, gdje je proglašena katastrofa, država će u potpunosti financirati konstrukcijsku obnovu.

Novina je i mogućnost predfinanciranja troškova konstrukcijske obnove. Novčana pomoć za obnovu zgrade moći će se isplatiti i prije početka obnove (na račun obvezne pričuve) u tijeku same obnove (po ispostavljenim privremenim računima), kao i nakon završene obnove.

Više neće biti potrebno utvrđivati složene imovinsko-pravne odnose, koji su do sada znatno kočili obnovu, ukida se zabrana raspolaganja obnovljenom nekretninom, kao i obveza upisa založnoga prava na njoj.

Izmjenama će se ubrzati postupci javne nabave, donijet će se pravilnik kojim će se urediti pravila o nabavi robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od europskih pragova.

Otvara se mogućnost gradnje stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada na područjima na kojima je proglašena katastrofa, te jednostavnije uklanjanje zgrada koje prijete sigurnosti građana.

Do 18. listopada 2021. godine na područjima pogođenima potresom pregledano je gotovo 50 tisuća objekata, njih 10.600 označeno je "žutom naljepnicom" tj. privremeno su neuporabljive i trebaju obnovu, a njih 5.305 "crvenom naljepnicom" odnosno u potpunosti su neuporabljive.

Dodatne informacije i pomoć građanima 

Imate li pitanja ili pak nedoumica vezanih uz postupak obnove zgrade? Trebate li stručnu pomoć ili pravni savjet? Informaciju možete dobiti u Informativnom centru "Obnova", u međuresornom uredu u Petrinji kao i u izmještenim uredima Ministarstva u Sisku i Glini.

Informativni centar "Obnova" Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Fonda za obnovu i Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje, osnovan je u ožujku 2021. godine sa ciljem pomoći građanima s područja grada Zagreba i okolnih županija, čije su nekretnine stradale u nekom od prošlogodišnjih potresa. Službenici Ministarstva, Fonda i Središnjeg državnog ureda tako na jednom mjestu građanima pružaju savjete i daju sve potrebne informacije vezane uz sam postupak obnove, od podnošenja zahtjeva i prikupljanja potrebne dokumentacije, pa sve do samog procesa realizacije. Također, pravnu podršku u sklopu ovog centra pruža i Pravna klinika Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Radno vrijeme centra "Obnova" je od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 - 17 sati, te subotom od 8 - 13 sati. Informacije se mogu dobiti i na telefon 01/3782 117 te putem e-pošte: potres@mpgi.hr

Međuresorni Ured za obnovu u Petrinji nalazi se na lokaciji: Trg Stjepana Radića 8. (broj tel: 044/555-292 i 044/555-298). U uredu je moguće dobiti sve informacije vezane za obnovu, podnositi zahtjeve za obnovu i obaviti sve druge poslove koji se tiču obnove.

Službenici Ministarstva na raspolaganju su građanima i u izmještenim uredima u Sisku (Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 1) kao i u Glini (Trg bana Josipa Jelačića 2). 

Povezane vijesti:
 


Pisane vijesti | Informacija | Obnova