Zatvara se poziv za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima – zadnji rok za prijavu 31.10.2023.

Slika //slike/Opcenito/EO-vsz.jpg

U utorak, 31. listopada 2023. u 16:00 sati ističe rok za podnošenje projektnih prijedloga u sklopu Poziva „Energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima“, koji je Ministarstvo objavilo u drugoj polovici svibnja 2023. godine.

Poziv se financira u okviru inicijative 6. NPOO-a Obnova zgrada, odnosno investicije C6.1. R1-I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom, te je osigurana alokacija u iznosu od 27 milijuna eura. Bespovratna sredstva dodjeljivat će se iz Mehanizma za oporavak i otpornost u okviru instrumenta „EU sljedeće generacije“.
 
Podsjećamo, cilj Poziva je provođenje integralne energetske, dubinske i sveobuhvatne obnove višestambenih zgrada oštećenih u potresima koje će rezultirati uštedom godišnje potrebne toplinske energije za grijanje (QH,nd) (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na stanje prije obnove na razini svakog projektnog prijedloga. Zgrade oštećene u potresu koje su upisane u Registar kulturnih dobara RH trebaju ostvariti uštede primarne energije (Eprim) na godišnjoj razini od najmanje 30% u odnosu na potrošnju energije prije obnove zgrade. Provedbom ovih mjera se, uz ispunjavanje zahtjeva važećih propisa, pored energetske uštede osigurava i smanjenje emisije CO2, što će doprinijeti dekarbonizaciji zgrada.
 
Pozivom će se sufinancirati izrada projektne dokumentacije i energetska obnova višestambenih zgrada oštećenih u potresima 22. ožujka te 28. i 29. prosinca 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. Sufinanciraju se tri kategorije energetske obnove: integralna energetska obnova, dubinska te sveobuhvatna energetska obnova. Troškovi radova na sve tri kategorije energetske obnove sufinancirat će se stopom od maksimalno 80% prihvatljivih troškova, dok će se stopom od maksimalno 100% prihvatljivih troškova sufinancirati izrada projektne dokumentacije, stručni nadzor građenja, projektantski nadzor, troškovi koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, upravljanje projektom i administracija te promidžba i vidljivost projekta. Osim mjera energetske učinkovitosti, Pozivom se podupire korištenje obnovljivih izvora energije, primjena mjera povećanja potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, mjere za osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, mjere ugradnje elemenata zelene infrastrukture, održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.
 
U okviru Poziva za sufinanciranje su prihvatljive postojeće višestambene zgrade sljedećih kategorija uporabljivosti: U2, PN1, PN2, N1, N2, a koje su već provele nekonstrukcijsku ili konstrukcijsku obnovu te planiraju provesti i energetsku obnovu.  Za sufinanciranje su prihvatljive i višestambene zgrade koje tek planiraju provesti konstrukcijsku i/ili nekonstrukcijsku obnovu po važećem Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a planiraju provesti i energetsku obnovu. Također, Pozivom će se sufinancirati i istovremena provedba konstrukcijske i/ili nekonstrukcijske obnove s energetskom obnovom.
 
Poziv se provodi kao otvoreni postupak dodjele u privremenom modalitetu u kojem su  se projektni prijedlozi mogli podnositi od 22. svibnja 2023 godine kad je Poziv objavljen do 31. listopada 2023. godine do 16:00 sati putem sustava fondovieu. Po zatvaranju Poziva započinje evaluacija svih zaprimljenih projektnih prijedloga, a za sufinanciranje će se odabrati oni projektni prijedlozi koji udovoljavaju zadanim kriterijima prihvatljivosti i s najvećim brojem bodova prema definiranim kriterijima odabira, a koji ulaze u raspoloživu alokaciju Poziva. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 40 tisuća eura, a najviši 4,5 milijuna eura.
 
Rok za izvođenje radova energetske obnove i završetak projekta je 2 godine od potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za provedbu energetske obnove, a najkasnije do 30. lipnja 2026 godine.
 
Spomenimo i kako je Vlada Republike Hrvatske krajem kolovoza usvojila Prijedlog dodatka Nacionalnom planu oporavka i otpornosti za završno usuglašavanje s Europskom komisijom. Ovim dodatkom planirano je dodatnih 25 milijuna eura za energetsku obnovu višestambenih zgrada oštećenih u potresima, a proces usuglašavanja s Europskom komisijom je u tijeku.
 

Pisane vijesti | Informacija | NPOO-višestambene potres