Zatvoren prihvatni centar Strmica kod Knina

Prihvatni centar Strmica kod Knina koji je započeo sa prihvatom povratničkih obitelji 2001. godine, zatvoren je 31.ožujka 2015. godine. Tijekom 14. godina postojanja prihvatnog centra Strmica u njemu je svoj privremeni smještaj pronašlo 66 obitelji većinom povratnika, koji su čekali na osiguravanje stambenih jedinica i obnovu svojih kuća. Prihvatni centar bio je organiziran u zgradi osnovne škole u Strmici, a u skrbi o korisnicima centra uz Državni ured sudjelovale su nevladine udruge i organizacije UNHCR, Hoću kući i Hrvatski Crveni Križ. Državni ured je korisnicima centra osiguravao tijekom 14. godina kontinuiranu dostavu hrane te plaćao sve režijske troškove, dok su kroz suradnju sa nevladinim organizacijama osigurane i dodatne donacije ovisno o potrebama korisnika. Državni ured planirao je zatvaranje prihvatnog centra i u tu svrhu za preostale korisnike iz 6 obitelji, osigurao adekvatan smještaj. Za četiri obitelji, rješenje stambenog pitanja je osigurano kroz Regionalni program stambenog zbrinjavanja u stanovima kupljenim za tu potrebu, na području grada Knina. Preostala korisnica starije životne dobi, smještava se u suradnji sa Centrom za socijalnu skrb u Kninu. Preseljenja korisnika realizirana su donatorskim sredstvima Fonda Regionalnog programa stambenog zbrinjavanja u okviru kojeg Republika Hrvatska provodi, između ostalog, projekt kupnje 101 stana na i izvan područja posebne državne skrbi te uz nacionalno sufinanciranje u visini 25 % ukupne vrijednosti projekta. U tijeku su završne aktivnosti Državnog ureda na administrativnom vraćanju objekta koji se koristio za privremeni smještaj povratnika, zgrade Osnovne škole u Strmici, vlasniku tj. tijelima regionalne samouprave. U suradnji sa svim uključenima: predstavnicima nevladinih organizacija udruge Hoću kući Knin, UNHCR-om i Hrvatskim Crvenim križem te predstavnicima Centra za socijalnu skrb Knin osigurana su trajna rješenja preostalih korisnika i omogućeno je zatvaranje objekta privremenog smještaja Strmica kod Knina. Konačno, iako je vijest o zatvaranju centra u kojem su proveli dio svojih života rastužila korisnike, isti su s radošću dočekali svoje pravo na konačno i trajno rješenje stambenog pitanja.

Pisane vijesti