Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu RH 1/16

Slika /arhiva-midim//slike/shutterstock_89520631.jpg

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. veljače 2016. godine do 14 sati
 

Na temelju odredbi čl. 54. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 94/13) te čl. 8., 9. i 10. Uredbe o načinima raspolaganja nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske (N.N. 127/13) Državni ured za upravljanje državnom imovinom (DUUDI) objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 1/16
 
 
1. Nekretnina u k.o. Hrvatsko Polje (Općinski sud u Gospiću)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 127/2, kuća površine 28 m2 i dvorište površine 671 m2, upisana u zk.ul. 1402, k.o. Hrvatsko Polje.  
POČETNA CIJENA: 42.110,92 kn
JAMČEVINA: 4.211,09 kn
2. Nekretnina u k.o. Granešina (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 3039/831, oranica u Dubravi Dolnjoj, površine 103 čhv (370 m2), upisana u zl.ul. 36667, k.o. Granešina.
POČETNA CIJENA: 370.875,00  kn
JAMČEVINA: 37.087,50 kn
3. Nekretnina u k.o. Vir (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 9164, pašnjak Žitna, površine 207 m2, upisana u zk.ul. 11813, k.o. Vir. 
POČETNA CIJENA: 162.571,06 kn
JAMČEVINA: 16.257,11 kn
4. Nekretnina u k.o. Sadilovac (Općinski sud u Karlovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 63/6, oranica Čavičinka, površine 778 hvati, 2.798 m2, upisana u zk.ul. 426, k.o. Sadilovac. 
POČETNA CIJENA: 201.409,39 kn
JAMČEVINA: 20.140,94 kn
5. Nekretnina u k.o. Vojnovec (Općinski sud u Bjelovaru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1819/8, Zgrada u senjici, mostna vaga u senjici, poslovno dvorište u senjici, ukupne površine 461 čhv, upisna u zk.ul. 828, k.o. Vonovec, koja odgovara katastarskoj čestici oznake 1819/8, Zgrada, Poslovno dvorište, Mostna vaga, ukupne površine 1659 m2, k.o. Kalnički Vojnovec.
POČETNA CIJENA: 216.687,83  kn
JAMČEVINA: 21.668,78 kn
6. Nekretnina u k.o. Gruž (Općinski sud u Dubrovniku)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 857/22, voćnjak, upisana u zl.ul.br. 3363, k.o. Gruž, koja odgovara katastarskoj čestici oznake k.č.br. 1762/52 površine 91 m2 k.o. Dubrovnik i zk.č.br. 857/24, voćnjak, upisana u zkul.br. 3363, k.o. Gruž, koja odgovara katastarskoj čestici oznake k.č.br. 1762/51, površine 300 m2, k.o. Dubrovnik.
POČETNA CIJENA: 1.641.139,26  kn
JAMČEVINA: 82.056,96 kn
7. Nekretnina u k.o. Kovačevac (Općinski sud u Novoj Gradišci)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 695, pašnjak u selu, površine 67.114 m2, upisana u zk.ul.br. 520, k.o. Kovačevac.
POČETNA CIJENA: 2.513.946,00 kn
JAMČEVINA: 125.874,80 kn
8. Nekretnina u k.o. Lopar (Općinski sud u Rabu )
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 41/56 idealnog dijela k.č.br.9374, vrt, površine 378 m2, upisana u z.k.ul. 3113, k.o. Lopar.
POČETNA CIJENA: 220.724,73 kn
JAMČEVINA: 22.172,47 kn
9. Nekretnina u k.o. Cugovec (Općinski sud u Vrbovcu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 47/1, livada, površine 99 čhv i k.č.br. 48/1, livada, površine 162 čhv, obje upisane u zk.ul 782, k.o. Cugovec i k.č.br. 45/2, oranica ograda u selu, površine 547 čhv, upisana u zk. ul. 1269, k.o. Cugovec.
POČETNA CIJENA: 219.820,31 kn
JAMČEVINA: 21.982,03 kn
10. Nekretnina u k.o. Ćeralije (Općinski sud u Virovitici, zk odjel Slatina)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 41/1. oranica selo, površine 253 čhv, odnosno 906 m2, upisana u zk. ul. 1170, k.o. Ćeralije i k.č.br. 41/2, oranica podkućnica u selu, površine 353 čhv, odnosno 1266 m2, upisana u zk.ul. 120, k.o. Ćeralije.
POČETNA CIJENA: 38.364,60 kn
JAMČEVINA: 3.836,46 kn
11. Nekretnina u k.o. Ćeralije (Općinski sud u Virovitici, zk odjel Slatina)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.75, oranica u selu, površine 952 čhv, odnosno 3.425 m2, i k.č.br. 76/2, gospodarska zgrada i dvor u selu, površine 150 čhv, odnosno 540 m2, obje upisane u zk.ul. 1065, k.o. Ćeralije. 
POČETNA CIJENA: 79.300,00 kn
JAMČEVINA: 8.267,50 kn
12. Nekretnina u k.o. Ćeralije (Općinski sud u Virovitici, zk odjel Slatina)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br.126, oranica u selu, površine 124 čhv, upisana u zk.ul. 935, k.o. Ćeralije. 
POČETNA CIJENA: 10.907,50 kn
JAMČEVINA: 1.090,75 kn
13. Nekretnina u k.o. Silba (Općinski sud u Zadru)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2407/5, neplodno, površine 463 m2, upisano u z.k.ul. 1756, k.o. Silba. 
POČETNA CIJENA: 371.988,01 kn
JAMČEVINA: 37.198,80 kn
14. Nekretnina u k.o. Mirlović Zagora (Općinski sud u Šibeniku, zk odsjel Drniš)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 2544/6, neplodno, površine 623 m2, upisana u z.k.ul. 519, k.o. Mitrović Zagora.
POČETNA CIJENA: 39.014,87 kn
JAMČEVINA: 3.901,49 kn
15. Nekretnina u k.o. Čemernica (Općinski sud u Sisku, zk odjel Gvozd)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. zk.č.br. 139/31, pašnjak, površine 19.760 m2 i zk.č. br. 139/32, pašnjak , površine 6.855 m2, obje upisane u z.k.ul. 564, k.o. Čemernica. Zemljište je prema važećoj prostorno planskoj dokumentaciji Sisačko-moslavačke županije, obuhvaćeno u granicama izdvojenog dijela građevinskoj područja izvan naselja za gospodarsku namjenu- gospodarska zona Gornja Čemernica, a u naravi prestavlja neizgrađeno zemljište koje ima pristup na javnu površinu. 
POČETNA CIJENA: 1.605.086,05 kn
JAMČEVINA: 80.254,30 kn
16. Nekretnina u k.o. Kuna Pelješka (Općinski sud u Korčuli)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br.143 ZGR, košara, površine 143 m2, upisana u zk.ul.br. 471, k.o. Kuna Pelješka. 
POČETNA CIJENA: 119.243,30 kn
JAMČEVINA: 11.924,33 kn
17. Nekretnina u k.o. Grad Zagreb (Općinski građanski sud u Zagrebu)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 8147/21 voćnjak (gradilište) na Srebrnjaku, površine 181 m2, upisano u z.k.ul. 22792, k.o. Grad Zagreb.   
POČETNA CIJENA: 345.625,00 kn
JAMČEVINA: 34.562,50 kn
18. Nekretnina u k.o. Murter Betina (Općinski sud u Šibeniku, zk odjel Tisno)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 1776/2 (koja svojim položajem i površinom odgovara katastarskoj identifikaciji) vrt, površine 651 m2, upisano u z.k.ul 2813, k.o. Murter Betina. 
POČETNA CIJENA: 822.877,50  kn
JAMČEVINA: 82.287,75 kn
19. Nekretnina u k.o. Funtana  (Općinski sud u Puli zk. odjel Poreč)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č.br. 85 pašnjak i šuma Vale, površine 29952 m2, upisana u zk.ul. 857, k.o. Funtana i k.č. br. 84/1, šuma Vale, površine 27037 m2 i k.č. br. 84/5 šuma Vale, površine 3.565 m2, obje upisane u z.k.ul. 1438, k.o. Funtana. Čestice su prema važećoj dokumentaciji Općine Funtana obuhvaćene granicama građevinskog područja u zoni sportsko rekreacijske namjene R1 i R2 i u naravi predstavljaju zemljište obraslo drvećem, kojem je moguće pristupiti izravno s asfaltirane prometnice, ukupne površine 60.554 m2. 
POČETNA CIJENA: 36.630.114,60 kn
JAMČEVINA: 1.831.5050,33 kn
20. Nekretnina u k.o. Delnice I   (Općinski sud u Delnicama)
OPIS: Nekretnina označena kao kč.br. 10886/4, neplodno u Javorniku, površine 29798 m2, (prema Geodetskom elaboratu od 07. kolovoza 2015. dostavljenom  na provedbu u katastar i zemljišne knjige označena kao kč.br. 10886/4, Tonkov Laz, skladište (I) površine 227 m2, skladište (II) površine 228 m2, skladište (III) površine 315 m2, skladište (IV) površine 122 m2, skladište (V) površine 119 m2, skladište (VI) površine 18 m2, nadstrešnica površine 401 m2, šuma površine 1 ha 7973 m2, gospodarsko dvorište 1 ha 97 m2, ukupno površine 2 ha 9500 m2), kč.br. 10830/2, neplodno u Javorniku površine 2208 m2(prema Geodetskom elaboratu od 07. kolovoza 2015. dostavljenom  na provedbu u katastar i zemljišne knjige označena kao kč.br. 10830/2, Javornik, šuma površine 1549 m2, gospodarsko dvorište površine 293 m2, ukupne površine 1842 m2), kč.br. 10845/2, neplodno u Javorniku, površine 554 m2, (prema Geodetskom elaboratu od 07. kolovoza 2015. dostavljenom  na provedbu u katastar i zemljišne knjige označena kao kč.br. 10845/2, Javornik, šuma površine 467 m2), kč.br. 10846/2, neplodno u Javorniku, površine 1396 m2, (prema Geodetskom elaboratu od 07. kolovoza 2015. dostavljenom  na provedbu u katastar i zemljišne knjige označena kao kč.br. 10846/2, Javornik, šuma pov. 1267 m2), sve upisane u zk.ul.br. 1842, k.o. Delnice I.   
POČETNA CIJENA: 4.651.882,55 kn
JAMČEVINA: 232.594,13 kn
21. Nekretnina u k.o. Donji Humac (Općinski sud u Splitu, zk odjel Supetar)
OPIS: Nekretnina označena kao zk.č. br. 1882, put, površine 626 m2, upisana u zk.ul. 23, k.o. Donji Humac. 
POČETNA CIJENA: 35.967,74 kn
JAMČEVINA: 3.596,77 kn
22. Nekretnina u k.o. Novi Sisak (Općinski sud u Sisku)
OPIS: Nekretnina označena kao 3/6 idealnog dijela k.č.br. 1948/4, Nine Marakovića, izgrađeno zemljište, oranica i dvorište, ukupne površine 1.022 m2, upisano u z.k.ul. 5806, k.o. Novi Sisak.
POČETNA CIJENA: 27.700,00 kn
JAMČEVINA: 2.770,00 kn
23. Nekretnina u k.o. Rovinj (Općinski sud u Rovinju)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 2788/Z, koliba, površine 79 m2, upisana u zk.ul 3831, k.o. Rovinj.
POČETNA CIJENA: 133.291,14 kn
JAMČEVINA: 13.329,11kn
24. Nekretnina u k.o. Vir (Općinski sud u Zadru)   
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 6758, pašnjak Slatina, površine 305 m2, upisana u zk. ul. 11813, k.o. Vir.
POČETNA CIJENA: 194.742,91 kn
JAMČEVINA: 19.474,29 kn
25. Nekretnina u k.o. Velika Barna (Općinski sud u Bjelovaru, zk odjel Daruvar)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 935/1, kuća i dvor, površine 1029 m2, upisana u zk.ul. 817, k.o. Velika Barna te k.č.br. 942/1, sjenokoša u selu, površine 162 m2, i k.č.br. 943/1, voćnjak kod kuće, površine 108 m2, obje upisane u zk.ul. 1838, k.o. Velika Barna. 
POČETNA CIJENA: 35.000,00 kn
JAMČEVINA: 3.500,00 kn
26. Nekretnina u k.o. Cubinec (Općinski sud u Bjelovaru, zk odjel Križevci)  
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 287, pašnjak Luka u Luka, površine 46 čhv, odnosno 165 m2, upisana u zk.ul. 2228, k.o. Cubinec.
POČETNA CIJENA: 19.600,00 kn
JAMČEVINA: 1.960,00 kn
27. Nekretnina u k.o. Ćeralije (Općinski sud u Virovitici, zk odjel Slatina)
OPIS: Nekretnina označena kao k.č. br. 132/1, oranica u selu, površine 33 čhv, odnosno 119 m2 i k.č.br. 133/1, oranica u selu, površine 324 čhv, odnosno 1165 m2, obje upisane u z.k.ul 935, k.o. Ćeralije.
POČETNA CIJENA: 16.081,25 kn
JAMČEVINA: 1.608,13 kn
 
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 29. veljače 2016. godine do 14 sati.  Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Ponuda i prilozi uz ponudu se dostavljaju za svaku pojedinu nekretninu u izvorniku i dvije preslike ponude, u istoj zatvorenoj omotnici na čijoj prednjoj strani i poleđini piše za koju nekretninu se odnosi: katastarska općina nekretnine i redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 29. veljače 2016. godine do 14,00 sati». Ponuda se podnosi u utvrđenom roku u urudžbeni zapisnik Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom, ili putem pošte na adresu: Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Dežmanova 10, 10 000 Zagreb. Kao dan predaje smatra se dan primitka ponude. Ponude će se otvarati u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom dana 29. veljače 2016. godine u 14,00 sati. Ponude poslane poštom prije posljednjeg dana određenog za predaju, koje će biti primljene u Državnom uredu za upravljanje državnom imovinom,  nakon isteka roka za podnošenje ponuda smatrat će se zakašnjelim ponudama i neće se uzimati u razmatranje. Obvezujuća ponuda mora biti potpisana, ponuđena cijena  ne može biti niža od objavljene početne cijene i uz nju trebaju biti navedeni osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt podaci (adresa, fax, broj telefona, e-mail adresa te naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju njezinog neprihvaćanja). Najboljim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu. Ukoliko ponuditelj čija se ponuda prihvati odustane od svoje ponude gubi pravo na jamčevinu. U slučaju odustajanja prvog najboljeg ponuditelja najboljim ponuditeljem smatrat će se slijedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Ukoliko pristignu dvije identične potpune ponude, s istim iznosom ponuđene ugovorne cijene, ponuditelji će biti pozvani da u roku tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude, kako bi se donijela odluku o najpovoljnijem ponuditelju. Zakašnjele i nepotpune ponude se neće  razmatrati.
Ponudi se prilaže:
1. Domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 60 dana.
2. a)   Domaće fizičke osobe su dužne priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice. Strani državljani se mogu natjecati samo ukoliko su državljani EU ili država sa kojima Republika Hrvatska ima uspostavljen reciprocitet pri pravu na kupnju nekretnina s obzirom na državljanstvo kupca.
b)   Domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik.
3. Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-47359-OIB UPLATITELJA.
4. Izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.
 
UGOVORNA CIJENA
 
Ponuđeni način plaćanja ugovorne cijene mora biti uplata ukupnog iznosa ugovorne cijene jednokratno, s rokom plaćanja od najdulje 30 dana od dana ovjere ugovora o prodaji nekretnine kod javnog bilježnika.
Državni ured za upravljanje državnom imovinom sve do  potpisivanja kupoprodajnog ugovora zadržava pravo vratiti jamčevinu i odbiti ponudu, ili poništiti postupak za javno prikupljanje ponuda i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
Kontakt informacije radnim danom od 9-15 sati:
                                                                                               tel:  +385(0)1 6448 887
                                                                                               fax: +385(0)1 6448 911
                                                                                               www.imovina.gov.hr
 
Ovaj tekst je objavljen na stranicama www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
 

Pisane vijesti