Javni poziv za podnošenje ponuda za kupnju nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske 4/20

Slika /arhiva-midim//slike vijesti/cetina.png

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 9. studenoga 2020. do 10,00 sati.

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA,
GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE
 
Na temelju odredbi čl. 40. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), vezano uz čl. 35. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“, br. 85/20), Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine objavljuje:
 
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE 4/20
 
R.
br.
Opis nekretnine Početna cijena u kunama Iznos jamčevine u kunama Površina u m2 Troškovi procjene
u kunama
1. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINE U OPĆINI DRENOVCI – površine 1.324 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 180, površine 1.324 m2, upisana u z.k.ul.br. 157, k.o. Đurići, Općinski sud u Vinkovcima, Zemljišno-knjižni odjel Županja.
22.800,00 2.280,00 1.324 1.500,00
2. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI TOVARNIK – površine 703 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1382, površine 703 m2, upisana u z.k.ul.br. 346, k.o. Tovarnik, Općinski sud u Vukovaru, Zemljišno-knjižni odjel Ilok.
9.800,00 980,00 703 1.100,00
3. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE KRAJ DUGE RESE – površine 1.112 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1085, površine 55 čhv, odnosno 198 m2, zk.č.br. 1087, površine 171 čhv, odnosno 615 m2 te zk.č.br. 1191, površine 83 čhv, odnosno 299 m2, ukupne površine 309 čhv, odnosno 1.112 m2  sve upisane u zk.ul.br. 1646, k.o. Mrežnički Novaki, Općinski sud u Karlovcu, Zemljišno-knjižni odjel Karlovac.
34.200,00 3.420,00 1.112
(309 čhv)
2.967,50
4. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U SLATINI – površine 494 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 3286/2, površine 98 m2 i zk.č.br. 3287/1, površine 396 m2, ukupne površine 494 m2  obje upisane u zk.ul.br. 4566, k.o. Podravska Slatina, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Slatina.
11.300,00 1.130,00 494 2.200,00
5. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI MOŠĆENIČKA DRAGA – površine 1.097 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 323, površine 1.097 m2, upisana u ZK tijelo II, zk.ul.br. 548, k.o. Draga, Općinski sud u Rijeci, Zemljišno-knjižni odjel Opatija.
77.300,00 7.730,00 1.097 1.000,00
6. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BADLJEVINA KRAJ PAKRACA – površine 734 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 358/1, površine 734 m2, upisana u zk.ul.br. 1420, k.o. Badljevina, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Pakrac.
14.200,00 1.420,00 734 3.905,00
7. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U NASELJU BADLJEVINA KRAJ PAKRACA – površine 263 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 358/2, površine 263 m2, upisana u zk.ul.br. 1, k.o. Badljevina, Općinski sud u Bjelovaru, Zemljišno-knjižni odjel Pakrac.
5.100,00 510,00 263 3.805,00
8. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SLIVNO – površine 311 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 5009/15, površine 311 m2, upisana u z.k.ul.br. 2110, k.o. Slivno, Općinski sud u Metkoviću, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
256.000,00 25.600,00 311 1.500,00
9. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SLIVNO – površine 325 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 5009/17, površine 325 m2, upisana u z.k.ul.br. 2110, k.o. Slivno, Općinski sud u Metkoviću, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
268.000,00 26.800,00 325 1.500,00
10. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SLIVNO – površine 327 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 5009/18, površine 327 m2, upisana u z.k.ul.br. 2110, k.o. Slivno, Općinski sud u Metkoviću, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
270.000,00 27.000,00 327 1.500,00
11. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI SLIVNO – površine 334 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 5009/19, površine 334 m2, upisana u z.k.ul.br. 2110, k.o. Slivno, Općinski sud u Metkoviću, Zemljišno-knjižni odjel Metković.
275.000,00 27.500,00 334 1.500,00
12. ZGRADA I ZEMLJIŠTE U OPĆINI CIVLJANE– površine 2.325 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1427/1, površine 1.341 m2, zk.č.br. 1427/2, površine 260 m2, obje upisane u zk.ul.br. 7 i zk.č.br. 1427/3, površine 724 m2, upisana u zk.ul.br. 5, ukupne površine 2.325 m2, k.o. Cetina, Općinski sud u Šibeniku, Zemljišno-knjižni odjel Knin.
246.000,00 24.600,00 2.325 3.725,00
13. ZEMLJIŠTE I ZGRADE U OPĆINI ČEPIN – površine 21.493 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/1, površine 21.493 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
653.400,00 65.340,00 21.493 3.981,88
14. ZEMLJIŠTE U OPĆINI ČEPIN – površine 11.228 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/3, površine 11.228 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
260.000,00 26.000,00 11.228 2.080,14
15. ZEMLJIŠTE U OPĆINI ČEPIN – površine 14.179 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/4, površine 14.179 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
329.000,00 32.900,00 14.179 2.626,86
16. ZEMLJIŠTE I ZGRADA U OPĆINI ČEPIN – površine 2.026 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/7, površine 2.026 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
254.900,00 25.490,00 2.026 375,34
17. ZEMLJIŠTE I ZGRADA U OPĆINI ČEPIN – površine 1.689 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/8, površine 1.689 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
114.600,00 11.460,00 1.689 312,91
18. ZEMLJIŠTE I ZGRADA U OPĆINI ČEPIN – površine 1.668 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/9, površine 1.668 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
123.700,00 12.370,00 1.668 309,02
19. ZEMLJIŠTE I ZGRADE U OPĆINI ČEPIN – površine 15.190 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/12, površine 15.190 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
496.600,00 49.660,00 15.190 2.814,16
20. ZEMLJIŠTE I ZGRADE U OPĆINI ČEPIN – površine 30.206 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/13, površine 30.206 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
914.500,00 91.450,00 30.206 5.596,08
21. ZEMLJIŠTE I GRAĐEVINA U OPĆINI ČEPIN – površine 13.538 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/14, površine 13.538 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
314.000,00 3.140,00 13.538 2.508,10
22. ZEMLJIŠTE I ZGRADA U OPĆINI ČEPIN – površine 4.586 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/15, površine 4.586 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
125.800,00 12.580,00 4.586 849,62
23. ZEMLJIŠTE I ZGRADA U OPĆINI ČEPIN – površine 7.172 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/16, površine 7.172 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
174.200,00 17.420,00 7.172 1.328,71
24. ZEMLJIŠTE I ZGRADA U OPĆINI ČEPIN – površine 7.303 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 4782/17, površine 7.303 m2, upisana u z.k.ul. 3056, k.o. Čepin, Općinski sud u Osijeku, Zemljišno-knjižni odjel Osijek.
197.400,00 19.740,00 7.303 1.352,98
25. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U PULI – površine 760 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 3913/90, površine 229 m2, zk.č.br. 3913/91, površine 203 m2, zk.č.br. 3913/92, površine 174 m2 te zk.č.br. 3913/93, površine 154 m2, sve upisane u z.k.ul.br. 2327, ukupne površine 760 m2, k.o. Pula, Općinski sud u Puli, Zemljišno-knjižni odjel Pula.
833.000,00 83.300,00 760 2.812,50
26. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U KAŠTEL SUĆURCU – površine 393 m2
Nekretnine označene kao zk.č.br. 1676/3, površine 321 m2, upisane u z.k.ul.br. 6005, zk.č.br. 1679/2, površine 14 m2, upisane u z.k.ul.br. 6010 i zk.č.br. 1678/2, površine 58 m2, upisane u z.k.ul.br. 6021, ukupne površine 393 m2, k.o. Kaštel Sućurac, Općinski sud u Splitu, Zemljišno-knjižni odjel Kaštel Lukšić.
323.000,00 32.300,00 393 1.225,00
27. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U GLINI – površine 1.068 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1016/1, površine 1.068 m2, upisana u z.k.ul.br. 724, k.o. Glina, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Glina.
52.700,00 5.270,00 1.068 1.480,00
28. ZEMLJIŠTE I ZGRADA U SISKU – površine 70 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 1050/2, površine 70 m2, upisana u z.k.ul.br. 3984, k.o. Sisak Stari, Općinski sud u Sisku, Zemljišno-knjižni odjel Sisak.
22.400,00 2.240,00 70 1.925,00
29. GRAĐEVINSKO ZEMLJIŠTE U OPĆINI VOĆIN – površine 989 m2
Nekretnina označena kao zk.č.br. 2907/2, površine 989 m2, upisana u z.k.ul.br. 1602, k.o. Voćin, Općinski sud u Virovitici, Zemljišno-knjižni odjel Slatina.
20.900,00 2.090,00 989
(275 čhv)
1.250,00
 
Naknada za izdvajanje nekretnine iz šumsko-gospodarskog područja RH za nekretninu pod rednim brojem 9. iznosi 1.461,98 kn, za nekretninu pod rednim brojem 10. iznosi 1.503,36 kn, za nekretninu pod rednim brojem 11. iznosi 1.535,54 kn. Osim kupoprodajne cijene kupac snosi i troškove procjene vrijednosti nekretnine.
 
ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA: 9. studenoga 2020. do 10,00 sati.
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 9. studenoga 2020. u 10,00 sati.
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
Kontakt informacije radnim danom od 9-16 sati, tel: 01 6448 887
 
Cjeloviti tekst oglasa sa svim detaljima i uvjetima javnog poziva nalazi se na:
www.imovina.gov.hr i www.hgk.hr
 
PODNOŠENJE PONUDA
 
Podnošenjem ponude ponuditelj je izričito suglasan da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati date podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda, sukladno propisima o zaštiti osobnih podataka.
 
Ponuda i prilozi uz ponudu dostavljaju se za svaku pojedinu nekretninu u zatvorenoj omotnici.
 
Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati redni broj pod kojim je nekretnina u oglasu navedena uz upozorenje «PONUDA ZA KUPNJU NEKRETNINE - NE OTVARATI do 9. studenoga  do 10,00 sati».
 
Ponude se podnose u urudžbeni zapisnik Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine ili putem pošte na adresu: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ulica Ivana Dežmana 10, 10 000 Zagreb do 9. studenoga  2020. do  10,00 sati.
 
Kao dan predaje smatra se dan zaprimanja ponude u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
Ponude zaprimljene u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nakon 10,00 sati 9. studenoga  2020. smatraju se zakašnjelim ponudama i neće se razmatrati.
 
Javno otvaranje ponuda održat će se u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Zagreb, Ulica Ivana Dežmana 10, 9. studenoga  u 10,00 sati.
 
 
UVJETI NATJEČAJA
 
Sve nekretnine se prodaju u zatečenom stanju "VIĐENO - KUPLJENO".
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima Ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.
 
U postupku javnog prikupljanju ponuda mogu sudjelovat sve pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.
 
Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu koja mora biti veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
 
U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda za istu nekretninu, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.
 
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da je veća od početne cijene.
 
Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine zadržava pravo da odustane od prodaje nekretnine u svako doba prije potpisivanja ugovora. U slučaju da Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine odustane od prodaje nekretnine izvršit će povrat uplaćene jamčevine ponuditelju bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate i pri tome ne snosi materijalnu ili drugu odgovornost prema ponuditeljima, niti ima obvezu obavijestiti ih o razlozima za takav postupak.
 
Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelj jamčevina će se odabranom ponuditelju uračunat u kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuditeljima Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine vratit će jamčevinu bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do isplate.
 
Izabrani ponuditelj dužan je u roku od osam (8) dana od dostave kupoprodajnog ugovora isti potpisati i dostaviti Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine. U suprotnom Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije vezano odlukom o izboru najboljeg ponuditelja.
 
SADRŽAJ PONUDE
 
- u ponudi mora biti navedena kupoprodajna cijena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati
- podaci o podnositelju ponude (prebivalište odnosno sjedište ponuditelja ako je pravna osoba, broj telefona, e-mail adresa)
- osobni identifikacijski broj (OIB),
- naziv banke i broj računa ponuditelja za povrat jamčevine u slučaju njezinog neprihvaćanja
- domaće pravne i fizičke osobe dužne su priložiti izvornik ili ovjerenu presliku potvrde nadležne Porezne uprave o podmirenju poreznog duga, koja ne smije biti starija od 30 dana
- domaće fizičke osobe dužne su priložiti presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice
- domaće pravne osobe moraju priložiti izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe izvadak iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik
- dokaz o izvršenoj uplati jamčevine na žiro račun Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine IBAN: HR1210010051863000160, model 64, uz poziv na broj 9725-49608-OIB UPLATITELJA, a u opisu plaćanja treba navesti oznaku nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina
- izjavu ponuditelja ovjerenu kod javnog bilježnika, kojom se obvezuje da će u slučaju ako njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti ugovor o kupoprodaji na njegov trošak, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda te izjavu o korištenju, prikupljanju i obradi osobnih podataka u svrhu razmatranja ponuda i javne objave rezultata natječaja.
 
Ponuda s cjelokupnom dokumentacijom za sudjelovanje u javnom natječaju mora biti numerirana na način da je označen svaki broj stranice ponude i dokumentacije (npr.: 1/3, 2/3, 3/3) te mora biti uvezana u cjelinu na način da je ponuda s cjelokupnom dokumentacija prošivena i spojena sa vrpcom (npr. jamstvenikom). Ponude koje su zaprimljene, a nisu uvezane i numerirane na prethodno opisani način, smatrati će se nevaljanim te iste neće biti predmetom razmatranja.

Pisane vijesti