Informacija s koordinacijskih sastanaka održanih od 14.-18.06.2018.

U postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja od 14. do 18. lipnja 2018. održani su prvi koordinacijski sastanci s predstavnicima ministarstava, pravnih osoba koje imaju javne ovlasti i trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku radi dogovora i potrebnih pojašnjenja vezano za pripremu i izradu zahtjeva za izradu Državnog plana prostornog razvoja i za pripremu mišljenja o sadržaju i razini podataka koji se moraju obraditi u strateškoj studiji utjecaja Državnog plana prostornog razvoja na okoliš vezano uz područje iz djelokruga pojedinog resora. Na sastancima su sudjelovali predstavnici:

 • Ministarstva zaštite okoliša i energetike
 • Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta
 • Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije
 • Ministarstva kulture
 • Ministarstva unutarnjih poslova
 • Ministarstva pravosuđa
 • Ministarstva mora, prometa i infrastrukture
 • Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva turizma
 • Ministarstva znanosti i obrazovanja
 • Ministarstva obrane
 • Ministarstva hrvatskih branitelja
 • Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku
 • Ministarstva državne imovine
 • Ministarstva zdravstva
 • Ministarstva financija
 • Hrvatske agencije za okoliš i prirodu
 • Hrvatske elektroprivrede d.d.
 • Hrvatskog operatora prijenosnog sustava d.o.o.
 • Hrvatskih autocesta d.o.o.
 • Hrvatskih šuma d.o.o.
 • Hrvatskih voda
 • HŽ infrastrukture d.o.o.

te predstavnici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kao nositelja izrade Državnog plana prostornog razvoja i Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj kao stručnog izrađivača Državnog plana prostornog razvoja.

Prezentacija postupka izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja