Nacionalni akcijski plan za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa

Nacionalni akcijski plan za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa donesen je u sklopu inicijative 6. Obnova zgrada, reforme C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa, reformskog cilja 359 - Objava Nacionalnog akcijskog plana, iz NPOO-a 2021.-2026.
 
Zadani pokazatelj reformskog cilja 359 je ostvaren donošenjem i objavom Nacionalnog akcijskog plana na službenim internetskim stranicama Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.
 
NPOO-om je prepoznat nedostatak većeg broja radne snage sa stručnim kompetencijama za adekvatno i kvalitetno provođenje cjelovite obnove, stoga se Nacionalnim akcijskim planom:
 
  • osigurava podloga za povećanje i unaprjeđenje znanja i vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz proces energetske obnove i obnove nakon potresa
  • unaprjeđuju zelene vještine u kontekstu energetske obnove, obnove nakon potresa i zelene infrastrukture
  • osnažuju stručne kompetencije radne snage za obnovu zgrada u segmentu energetske učinkovitosti, protupotresne obnove, primjenom rješenja zasnovanih na prirodi i kružnog gospodarenja prostorom
  • omogućava prekvalifikacija i edukacija radne snage
  • definiraju aktivnosti vezane za: visoko obrazovanje, cjeloživotno obrazovanje te povezivanje obrazovanja i tržišta rada.
 
      Nacionalni akcijski plan  Prilozi uz Nacionalni akcijski plan